Beograd - Sindikat lekara i farmaceuta Srbije zatražio je od Ministarstva zdravlja Srbije da se pridržava postignutog dogovora.

U saopštenju se podseća da je 14. februara u Ministarstvu održan sastanak na kome su predstavnici svih sindikata u zdravstvu sa pomoćnikom ministra Vasilijem Antićem potpisali dogovor u kojem su otklonjena proizvoljna tumačenja načina isplate zarada.

"Nažalost, direktori zdravstvenih ustanova odredbe tog dogovora ne poštuju", naglasilo je Predsedništvo SLFS.

Izvor

Vezani članci

Sindikat lekara i farmaceuta: poniženi smo, i pacijenti i lekari (15. 2. 2006)

Šta je doneo stomatološki cenovnik? (1. 2. 2006)