Novi Sad - Zaposleni u zdravstvenim ustanovama u Vojvodini koji žele dobrovoljno da odu iz državne službe još nisu dobili otpremnine, mada je proces "oslobađanja" državnog zdravstva od viška zaposlenih u centralnoj Srbiji već odavno završen. Ranija obećanja Ministarstva zdravlja da će otpremnine biti isplaćene do polovine decembra, pa onda do kraja 2005. nisu ispunjena, pa se drama oko 1.800 zdravstvenih radnika koji su se dobrovoljno prijavili da napuste dosadašnja radna mesta nastavila i u ovoj godini.

- Kada je reč o ovdašnjim zdravstvenim ustanovama, one su svoj deo posla obavile i sada je sve na Ministarstvu zdravlja, a ni nama nije jasno zašto se oteže sa isplatama otpremnina i zašto se ti ljudi i dalje drže u neizvesnosti. Iz Ministarstva zdravlja nas uveravaju da je sve u redu i da će pare biti isplaćene, ali su svi rokovi koje su do sada sami davali za isplatu odavno istekli. Sada kažu da bi isplata trebalo da bude obavljena do kraja februara - izjavio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Miloš Lučić.

Isplata otpremnina za zaposlene u vojvođanskom zdravstvu nije obavljena u novembru, kada je to učinjeno u centralnoj Srbiji, jer se ispostavilo da se odluka o odlasku "dobrovoljaca" odnosi samo na ustanove čiji je osnivač Republika (u Vojvodini je osnivačka prava preuzela pokrajinska administracija). Posle žučnih protesta nezadovoljnih medicinara, Ministarstvo zdravlja je odluku korigovalo, kako bi se stvorio pravni osnov da se otpremnine isplate i zaposlenim u vojvođanskom zdravstvu, ali ni od toga do sada nije bilo ništa. Prema računici Sindikata zaposlenih u zdravstva, za isplatu otpremnina "dobrovoljcima" iz medicinskih ustanova u Vojvodini treba oko 700 miliona dinara.

Izvor