Дана 04.05.2006.године начелник сектора финансија Министарстава просвете и спорта господин Славко Каравидић упутио је начелницима школских управа ургентно писмо следеће садржине: "По најављивању штрајка дописом смо Вас обавестили да су директори школа дужни да Вам доставе спискове за исплату односно умањење радног времена за време проведено у штрајку, како би се у складу са Законом регулисала исплата зарада. Како од Вас још увек немамо обавештење то Вас молим да нам исто доставите одмах. С поштовањем, помоћник министра за финансије Славко Каравидић." И поред чињенице да министар Слободан Вуксановић грубо крши одредбе Закона о штрајку, његов помоћник је преузео улогу "утеривача страха" заборављајући при том неколико битних чињеница а које се односе на начин и поступак, како сам каже, "умањења радног времена за време проведено у штрајку". Следи саопштење
Уније синдиката просветних радника Србије поводом налога школских управа о могућем умањењу зарада запосленима у школама у Србији које су у штрајку.

Унија синдиката просветних радника Србије


Поводом налога школских управа, о могућем умањењу зарада запосленима у школама у Србији које су у штрајку, Унија синдиката просветних радника Србије издаје следеће

С А О П Ш Т Е Њ Е


1. Најављено умањење зарада запосленима у школама који су у штрајку са обезбеђеним минимумом процеса рада, у складу са одредбама члана 82. Закона о основној школи и члана 84. Закона о средњој школи ("Сл.Гласник РС"бр.50/92) је незаконито и то из следећих разлога:

а) Чланом 1. Закона о штрајку ( "Сл.лист СРЈ"бр.29/96 ) одређен је појам штрајка: "Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и економских интереса по основу рада". Истим Законом о штрајку у чл. 14. одређено је да "Запослени који учествује у штрајку остварује основна права из радног односа, осим права на зараду, а права из социјалног осигурања у складу са прописима о социјалном осигурању"

Како је члановима 82. Закона о основној школи и чланом 84. Закона о средњој школи забрањен штрајк у школама, у смислу одредби члана 1. закона о штрајку са потпуним прекидом рада, не постоји прекид рада па се не може ни применити одредба чл. 14. став 2. закона о штрајку.

б) Како за време садашњег штрајка постоји радни учинак и време проведено на раду, не постоји правни основ за умањење зараде запосленима док се не утврди радни учинак и време проведено на раду. Tако да не постоји било какакв основ за умањење. Радни учнинак се утврђује на основу норматива који је прописан општим актом, а тај акт не постоји, а како је радно време, односно време проведено на раду други елемент за утврђивање зараде или њено умањење који се примењује, како је законом наведено, кумулативно са првим, други елемент - време проведено на раду, сам не може бити основ за обрачун умаањења зараде без постојања првог елемента. Другим речима, у овом штрајку запослени су редовно извршавали радне обавезе, радили у складу са планом и програмом у оквиру 40-часовне радне недеље и у потпуности остварили своје радне обавезе, тако да не постоји правни основ за умањење зараде.

ц) Зарада запосленом се може умањивати само ако се у дисцилинском поступку утврди одговорност запосленог, а одредбом члана 14. закона о штрајку је утврђено да "учешће у штрајку под условима утврђеним самим законом не представља повреду радне дужности тако да не може бити основ за покретање дисцилинског поступка, односно дисциплинске одговорности, па према томе нема оснива за било какво умањење зараде.

д) У складу са одредбама Закона о основној, односно средњој школи, надзор над спровођењем законских прописа и подзаконских аката врши просветна инспекција и тек када просветни инспектори утврде следеће чињенице:

  • да се ради о штрајку у смислу чл. 1 Закона о шрајку,
  • да постоји подзаконски акт којим се у смислу одредби члана 107. закона о раду одређује радни учинак, који је услов за пуну зараду у прописаном радном времену,
  • да је колективним уговором регулисано питање зараде или исплате накнада зараде у случају штрајка у школи, који није штрајк у смислу одредби чл. 1. Закона о штрајку, већ је реализован у складу са одредбама чланова 82. Закона о основној школи и 84. Закона о средњој школи,
  • да постоји умањење реализације наставног плана i програма.

Тек након утврђивања ових чињеница надлежни орган у школи може умањити утврђени део зараде сваком учеснику у штрајку. Посебно је питање шта са часовима који се одраде, да ли ће онда бити плаћени као прековремени рад?

На основу наведеног прозилази да ће свако паушално и без поштовања прописа умањење зарада бити незаконито и предмет судског спора који је УСПРС већ једном добила за време владавине Милошевића па нема разлога да тако буде и сада у време владавине лагалиста.

2. Напомињемо да је одредбама члана 19. став 1. тачка 3. закона о штрајку утврђено да ће се новчаном казном казнити за прекршај правно лице ако спречава запослене да учествују у штрајку или употреби мере принуде ради окончања штрајка, или ако предвиди повољнију зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку.

Другим речима против директора школа, у смислу одредби члана 15. став 2. Закона о штрајку, који су тражили изјашњавање запослених о штрајку, тражили потписе, одлуке о штрајку, писали памфлете или на други начин вршили опструкцију штрајка, биће поднете прекршајне пријаве.

Такође напомињемо да је одредбама Кривичног закона предвиђено кривично дело повреде права на штрајк, које се састоји у спречавању или онемогућавању запослених силом, претњом или на други противзаконит начин да у складу са законом организују штрајк.

3. Поводом бројних пријава о спречавању штрајка УСПРС ће поднети прекршајне и кривичне пријаве.

У Београду,
05.05.2005.године

Председник У С П Р С
Леонардо Ердељи

Извор


Везани чланци

Juče štrajkovale 233 škole (5. 5. 2006)

Sa raspusta pravo na obustavu nastave (4. 5. 2006)

Prosveta: Pretnje i kontrapretnje (20. 4. 2006)

Nastavak štrajka prosvetara (19. 4. 2006)

Najavljen štrajk prosvetara (18. 4. 2006)

Lomi se štrajk u Tehničkoj školi "Pavle Savić" (18. 4. 2006)

Danas bez prva dva časa (11. 4. 2006)

Erdelji: Prosvetari će nastaviti štrajk (4. 4. 2006)

"Prosveta i inflacija nisu u vezi" (4. 4. 2006)

Nastavnici protestovali u 367 škola (4. 4. 2006)

U ponedeljak bez prvog časa (1. 4. 2006)

Prosvetari ponovo prete štrajkom zbog zarada (10. 3. 2006)

Povišica ili nema prvog časa (27. 2. 2006)

Prosvetari će možda ponovo štrajkovati (24. 2. 2006)

2005

Vlada Srbije prevarila prosvetare nudeći im socijalni program (9. 12. 2005)

Štrajk javnih preduzeća u ponedeljak (27. 11. 2005)

Prosvetarima otpremnina samo dobrovoljno (20. 10. 2005)

Definitivno propao štrajk prosvetnih radnika (12. 10. 2005)

Prosvetari odbacili ponudu Ministarstva prosvete (28. 9. 2005)

Štrajkači tvrde da nisu poraženi (19. 9. 2005)

Vladu ne interesuju zahtevi prosvetara (16. 9. 2005)

Prosvetari ne pristaju na nadoknadu časova (14. 9. 2005)

Štrajk prosvetnih radnika se nastavlja (12. 9. 2005)

Prosvetari izlaze na ulice (10. 9. 2005)

Na redu otkazi za štrajkače? (9. 9. 2005)

Vuksanović najavljuje otpuštanje štrajkača (8. 9. 2005)

300 škola u Srbiji nastavlja štrajk (5. 9. 2005)

Štrajk prosvetara sve masovniji (4. 9. 2005)

Štrajk u prosveti (31. 8. 2005)