Субота 13. мај: Данас је у Крушевцу одржана седница Главног одбора УСПРС, на којој су донете одлуке о даљим акцијама које ће предузети УСПРС. Наиме, од понедељка 15. маја 2006. године у школама чланицама УСПРС настава ће се одвијати по утврђеном распореду часова, а такође УСПРС покреће акцију прикупљања потписа за смену министра просвете и спорта Слободана Вуксановића. Такође је донета одлука да, по поднетим пријавама синдикалних организација, правна служба УСПРС поднесе како прекршајне тако и кривичне пријаве против свих директора који су запосленима, који су били у штрајку, одбили део зараде, или су вршили опструкцију штрајка. Председништво УСПРС је утврдило предлог измена и допуна Посебног колективног уговора за за послене у основним и средњим школама и домовима ученика, а који ће, по одлуци Главног одбора, бити достављен свим синдикалним организацијама УСПРС на разматрање и претходно изјашњавање.Такође Главни одбор је донео одлуку и да се свим синдикалним организацијама УСПРС достави анкетни листић како би се утврдили захтеви УСПРС којим би био условљен почетак школске 2006/2007 године. У саопштењима можете наћи текстове ових докумената.


На својој седници, одржаној на дан 13.05.2006.године, Главни одбор Уније синдиката просветних радника Србије, на предлог Председништва УСПРС, утврдио је следећи

П Р Е Д Л О Г


измена и допуна Посебног колективног уговора

за основне и средње школе и домове ученика


Обзиром да се само након три месеца од примене Посебног колективног уговора за основне и средње школе и домове ученика показало да поједине одредбе истог треба мењати предлажемо да се покрене иницијатива за следеће измене:
1./ члан 20. мења се и гласи: __„Уколико у току календарске године стварна инфлација постане већа од пројектоване, уговорне стране дужне су одмах започети преговоре око основице за обрачун плата.
Иницијативу за преговоре покреће синдикат.__
2./ члан 27. тачка 4. мења се и гласи: „по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада, остварену у радном односу до 25 година 0,5% од основице, а за сваку наредну пуну годину додатних 0,5%“.
3./ члан 39. мења се и гласи: „Запослени за чијим је радом престала потреба, а коме није могло да се обезбеди ни једно од права утврђених чланом 37. овог уговора, може престати радни однос под условом да му се претходно исплати отпремнина у висини од најмање 350 еура за сваку пуну годину радног стажа“.
4./ члан 55. став 2. постаје став 1. и гласи:„Директор установе дужан је да председнику сидникалне организације установе исплаћује увећану месечну плату у висини од 12%.
став 1. постаје став 2. и гласи: „Директор установе дужан је да председника синдикалне организације установе, уколико није у могућности да предсднику синдикалне организације исплаћује увећану зараду, ослободи радних обавеза најмање 20 плаћених часова непосредног рада са ученицима месечно“:
додаје се нови став ( 4 ) који гласи: „Запосленом који обавља дужност председника општинског одбора директор установе дужан је да исплаћује увећану месечну зараду у висини од 20% или да га ослободи најмање 35 плаћених часова непосредног рада са ученицима месечно“.

Овај текст је утврђен од стране Председништва као предлог, што значи да свака синдикална организација треба да се упозна са воим предлогом, да да своје мишљење, сугестије или неке нове предлоге и достави галвној канцеларији УСПРС електронском поштом, како би се предлози систематизовали и урадио текст који би био достављен Главном одбору на усвајање.

Регионалне, односно општинске синдикалне организације своје мишљење, сугестије или нове предлоге , треба да доставе најкасније до краја месеца маја 2006. године.

У Крушевцу,
13.05.2005.године

Председник У С П Р С
Леонардо Ердељи

Извор


Везани чланци

Sve manje škola u štrajku (13. 5. 2006)

Forum gimnazija najavljuje štrajk (10. 5. 2006)

Инспектори у школама (10. 5. 2006)

Ревносни директори започели са кажњавањем (9. 5. 2006)

Министар и даље прети уместо да преговара (7. 5. 2006)

Juče štrajkovale 233 škole (5. 5. 2006)

Sa raspusta pravo na obustavu nastave (4. 5. 2006)

Prosveta: Pretnje i kontrapretnje (20. 4. 2006)

Nastavak štrajka prosvetara (19. 4. 2006)

Najavljen štrajk prosvetara (18. 4. 2006)

Lomi se štrajk u Tehničkoj školi "Pavle Savić" (18. 4. 2006)

Danas bez prva dva časa (11. 4. 2006)

Erdelji: Prosvetari će nastaviti štrajk (4. 4. 2006)

"Prosveta i inflacija nisu u vezi" (4. 4. 2006)

Nastavnici protestovali u 367 škola (4. 4. 2006)

U ponedeljak bez prvog časa (1. 4. 2006)

Prosvetari ponovo prete štrajkom zbog zarada (10. 3. 2006)

Povišica ili nema prvog časa (27. 2. 2006)

Prosvetari će možda ponovo štrajkovati (24. 2. 2006)

2005

Vlada Srbije prevarila prosvetare nudeći im socijalni program (9. 12. 2005)

Štrajk javnih preduzeća u ponedeljak (27. 11. 2005)

Prosvetarima otpremnina samo dobrovoljno (20. 10. 2005)

Definitivno propao štrajk prosvetnih radnika (12. 10. 2005)

Prosvetari odbacili ponudu Ministarstva prosvete (28. 9. 2005)

Štrajkači tvrde da nisu poraženi (19. 9. 2005)

Vladu ne interesuju zahtevi prosvetara (16. 9. 2005)

Prosvetari ne pristaju na nadoknadu časova (14. 9. 2005)

Štrajk prosvetnih radnika se nastavlja (12. 9. 2005)

Prosvetari izlaze na ulice (10. 9. 2005)

Na redu otkazi za štrajkače? (9. 9. 2005)

Vuksanović najavljuje otpuštanje štrajkača (8. 9. 2005)

300 škola u Srbiji nastavlja štrajk (5. 9. 2005)

Štrajk prosvetara sve masovniji (4. 9. 2005)

Štrajk u prosveti (31. 8. 2005)