Beograd - Već duže vreme flagrantno se krše radna i sindikalna prava poverenika sindikata Nezavisnost u Institutu za kukuruz Zemun Polje. Svi koji su pokušali da ukažu na propuste u procesu privatizacije preduzeća, na šta imaju pravo, dobijali su otkaze. Neki hoće da ostvare privatizaciju a da o tome ne obaveste zaposlene, a kada je proces privatizacije netransparentan, javlja se osnovana sumnja da može biti i nezakonit - istakla je Snežana Novaković, sekratar GS PUT Nezavisnost na jučerašnjoj konferenciji za novinare koju je organizovao sindikat Nezavisnost Instituta za kukuruz Zemun Polje.

Boris Kojić, sekretar Odbora poverenika sindikata Nezavisnost u Institutu za kukuruz, naveo je da je Goran Saratlić, direktor ove naučnoistraživačke ustanove, pokrenuo proces privatizacije ne poštujući odredbe nedavno usvojenog Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti i od Agencije za privredne registre dobio rešenje je da Institut u stoprocentnom društvenom vlasništvu.

- Novi zakon o naučno-istraživačkoj delatnosti predviđa da privredna društva čiji je osnivač država, a od strateškog su značaja za Republiku Srbiju, mogu biti privatizovana tako da najmanje 51 odsto kapitala ostane u državnom vlasništvu. Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, obrazovan aprila ove godine, odlučuje o tome koje su ustanove od strateškog značaja - naglašava Kojić.

Prema rečima predsednika Odbora poverenika sindikata Nezavisnost u Institutu za kukuruz Radeta Jovanovića, od devet članova tog tela četiri (predsednik, sekretar i članovi Živko Popović i Milan Badnjar) dobili su otkaze, a preostalih pet upozorenje pred otkaz.

- Direktor Saratlić juče je platio devetu mandantnu kaznu od 20 hiljada dinara zbog toga što uporno odbija da primeni rešenje republičkog inspektora rada o mom vraćanju na posao. Povod za spor je i jednostrano potpisivanje Pojedinačnog kolektivnog ugovora samo sa Samostalnim sindikatom u Institutu, što je svojom odlukom poništio i IV opštinski sud u Beogradu - naglasio je Jovanović.

Izvor