Beograd - Oko 1,2 miliona stanovnika Srbije ima 65 i više godina, a demografska slika pokazuje da je 157 opština "staro". Stanovništvo Srbije je među najstarijim populacijama na svetu, a ako se sadašnja situacija nastavi, u skoroj budućnosti četvrtina stanovništva biće starija od 80 godina.

Neophodni uslovi za boravak starih osoba u ustanovama

Ustanove u kojima borave penzioneri i drugih starih osoba trebalo bi da se osnivaju u naseljenom mestu, da su priključene na električnu, vodovodnu i telefonsku mrežu, da je obezbeđeno grejanje, da su podovi u svim sobama od materijala koji nije klizav, da je obezbeđen nesmetan prilaz prevoznim sredstvima, da su vrata na sobama bez pragova, da je širina hodnika najmanje 1,8 metara, da su u hodnicima i sobama ugrađeni rukodržači, da ima lift ako objekat ima više od jednog sprata, da ima 20 metara slobodne površine oko objekta po korisniku, od čega pet kvadratnih metara zelene površine.


Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike Slobodan Lalović, prilikom predstavljanja Plana akcije za pomoć starima s ciljem da im omogući kvalitetniji i duži život, rekao je da je glavni problem starih u Srbiji siromaštvo jer svaka druga stara osoba živi u staračkom domaćinstvu, a svaka peta živi sama. Penzije su, i posle povećanja od 8,34 odsto, niske, pa tako i dalje ima korisnika koji primaju po svega nekoliko hiljada dinara mesečno. Penzioneri najviše troše za stanovanje, struju, grejanje, telefon, a za ishranu trećinu ukupnih mesečnih primanja. Samo stariji od 65 godina su oslobođeni plaćanja participacije za lekarske preglede, mnogi lekovi su skinuti sa pozitivne liste, a prosečna cena boravka starih u državnim domovima je oko 16.000 dinara. U Srbiji postoji 38 državnih objekata koji su registrovani kao domovi za stare, gerontološki centri ili kao domska odeljenja za stare pri centrima za socijalni rad.

- Za stare u objektima koji su striktno namenjeni njima ima 9.421 mesto. Krajem 2005. godine bilo je 8.939 korisnika. Kao domovi za stare registrovano je sedam objekata, a kao domska odeljenja pri centrima za socijalni rad registrovano je pet-šest objekata - kazao je Mića Lišanin, viši savetnik ministra rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Istraživanje Sindikata penzionera Nezavisnost pokazalo je da više od trećine penzionera i dalje živi u stanu sa decom i unucima, a čak 48 odsto se izjasnilo da pomaže svoju decu. Veliki broj penzionera je rekao da meso i kolače mogu da kupe samo jednom mesečno, a odeću i obuću mnogi nisu kupili čak deset godina.

Izvor