Aranđelovac - Udruženje manjinskih akcionara „Strele Šumadije“ iz Aranđelovca, koja je privatizovana u aprilu 2003. godine i čijih je 54 odsto kapitala kupio Dragan Mutavdžić iz Beograda, optužilo je Agenciju za privatizaciju i trgovinske sudove u Kragujevcu i Beogradu da ništa nisu učinili da se spreči krčmljenje imovine ove firme.

Da apsurd bude veći, novi vlasnik ove firme na aukciji je kupio „Strelu“ za 10,6 miliona dinara. Garant za kredit kod „Raj banke“ od devet miliona dinara Mutavdžiću je bila „Strela Šumadija“, a u vreme privatizacije njegova firma „Auto MG“ dugovala je „Streli Šumadiji“ 7,5 miliona dinara.

Akcionari navode da je kupac u prvoj godini po ugovoru bio dužan da investira u firmu 7,6 miliona dinara, što nije učinio, već je vrednost tri pozajmljena autobusa procenjena na 6,6 miliona, iako je stvarna vrednost oko 1,5 miliona dinara. Autobusi su bili pozajmljeni tako da su posle isteka registracije vraćeni vlasniku. Tako je, navode manjinski akcionari, uz blagoslov Trgovinskog suda iz Kragujevca i bez njihove saglasnosti Mutavdžić ovakvom dokapitalizacijom postao vlasnik 70 odsto ove firme.

To nije bio kraj agonije „Strele Šumadije“. Dolazi do masovnog otpuštanja radnika bez plaćanja otpremnine, radnog staža i zarađenih plata.

- Socijalni program nije urađen. Otpremnine nam nisu isplatili, a ni akcije. Više od 50 odsto zaposlenih ima više od 50 godina i koji ne mogu da dobiju nov posao nigde. Od 320 radnika ostalo je 50-60 - kaže bivša radnica ove firme Desanka Stojanović.

Novi vlasnik je prodao „Remont i servis“ i 3,6 hektara zemljišta preduzeću „Peštan“, a sedište firme iz Aranđelovca preselio u Beograd i rasprodao preostala vozila.

Na kraju, po isteku dve godine od privatizacije, Mutavdžić prodaje i Autobusku stanicu i autobuse preduzeću „Peštan“. Od nekadašnje firme ostalo je samo ime.

- Cela imovina „Strele“ koja je sticana 37 godina prodata je. Počelo se sa šest autobusa i jednim kioskom. Radnici su od toga napravili firmu, a država nas prodala. Većinski vlasnik kupio je 54 odsto kapitala, a mi manjinski akcionari imamo 46 odsto. Međutim, niko nas nije pitao ni oko prodaje ni oko dokapitalizacije - kaže za „Blic“ Živan Perišić, predsednik Udruženja manjinskih akcionara.

Izvor