Šabac - Agencija za privatizaciju saopštila je da je raskinula ugovor o prodaji šabačke fabrike Zaštita bilja privredniku Živanu Jojiću zbog nepoštovanje preuzetih obaveza. Kako se navodi u saopštenju, privatizacija je poništena zato što novi vlasnik nije obezbedio kontinuiranu prizvodnju u fabrici i nije poštovao prava zaposlenih zagarantovana kolektivnim ugovorom. Zaštita bilja prodata je za 2,33 miliona dinara u oktobru 2004. godine nakon izdvajanja iz Holding kompanije u restrukturiranju Zorke Šabac. Nakon privatizacije radnici te firme štrajkovali su tri puta zahtevajući od vlasnika neisplaćene zarade, isplatu razlike plata za 2005. godinu i dokaz o povezivanju radnog staža za 2004. i 2005. godinu.

Poslednji štrajk zaposlenih počeo je 24. marta, a radnici su tražili i raskid kupoprodajnog ugovora jer u fabrici ne postoji kontinuitet proizvodnje. Agencija za privatizaciju utvrdila je krajem marta da u fabrici nije obezbeđen kontinuitet rada, obim proizvodnje je smanjen za 23 odsto, radnicima nisu isplaćivane zarade za protekla četiri meseca, a dug za plate i doprinose za proteklu godinu premašio je 5,8 miliona dinara. Vlasniku je tada dat rok od 60 dana da ispravi nedostatke, koji je ove sedmice istekao. Kapital preduzeća prenet je Akcijskom fondu Srbije. Zaštita bilja bavi se proizvodnjom herbicida, fungicida i akaricida, a poznata je po proizvodnji plavog kamena. U preduzeću je, u trenutku privatizacije, bilo zaposleno 558 radnika, a sada ih ima oko 400.

Izvor


Vezani članci

Radnici dobili otkaze zbog štrajka (3. 5. 2006)

Pljušte otkazi u „Zaštiti bilja“ (27. 4. 2006)

Šta će biti s Zorka Biljem? (9. 4. 2006)

Rukovodiocima zabranili ulaz (23. 3. 2006)

Štrajk u "Zaštiti bilja" (20. 3. 2006)

Hoće plate i raskid ugovora (8. 12. 2005)