Uspešno je završen drugi deo akcije "Dole školarine", koju su zajednički organizovali Sindikat obrazovanja ASI, Studentska unija Filozofskog fakulteta i PUD "Dositej Obradović". Akcija je trajala za vreme upisa studentata koji su uspešno položili prijemni ispit, od 4. do 6. jula.

img/wiki_up//baner.jpg


Tokom akcije veliki transparent "Dole školarine!" je bio postavljen na vidno mesto na fasadi Filozofskog fakulteta, takođe je podeljeno je preko 3000 letaka u kojima se ukazuje na sve masovnije studentske proteste širom sveta i studenti se pozivaju na samoorganizovanje i radikalan otpor stalnom povećanju školarina, podeljeno je i nekoliko stotina biltena Sindikata obrazovanja ASI, pamfleta "Socijalnog fronta" i nekoliko desetina brošura "Šta je i kako funkcioniše ASI".

Reakcije su odlične, javilo se dosta zainteresovanih i već se pripremaju nove akcije.


Vezani članci

Kako je protekla akcija "Dole školarine!" (23. 6. 2006)


Galerije slika

Akcija "Dole školarine!" (23. 6. 2006)


Linkovi

Letak deljen tokom akcije
"Pobuna", Propagandni bilten Sindikata obrazovanja ASI

Sindikat obrazovanja ASI
Studentska unija Filozofskog fakulteta
PUD „Dositej Obradović“

Šta je i kako funkcioniše ASI
Besplatan propagadni materijal ASI