Beograd - Procene su da će do kraja 2007. bez posla ostati 150.000 radnika koji su tehnološki višak, a do penzije im je ostalo pet godina.

Ministar rada, uz podršku sindikata i poslodavaca, u okviru Socijalno-ekonomskog saveta, predložio je da država tim radnicima tri godine plaća minimalne mesečne zarade, a svih pet godina doprinose. Tom predlogu protivi se ministar finansija Mlađan Dinkić.

Dosadašnja praksa pokazuje da posao najteže nalaze oni koji imaju oko 55 godina, delimično zbog toga što se njihova zanimanja ne traže, a najviše zbog godišta. U sindikatu kažu da bi od prekvalifikacije tih radnika mnogo isplativije bilo uplaćivati im nadoknade i doprinose do penzionisanja.

Branislav Čanak iz sindikata Nezavisnost kaže da se polazi od najgore pretpostavke da ti ljudi neće naći posao i da im treba obezbediti nadoknade kako bi preživeli do penzije. "To je najmanje što možemo da učinimo", kaže on.

Protivljenje Mlađana Dinkića tom predlogu ministar rada Slobodan Lalović komentariše time da njegov kolega nije dovoljno upoznat sa svim detaljima. Dinkić je rekao da to kao ideja deluje dobro, ali da nije finansijski ostvarivo. Lalović objašanjava da će radnici u Službi za zapošljavanje imati plaćen penzioni doprinos, isto kao da su bilo gde zaposleni, ali će im država biti poslodavac.

O tom predlogu Vlada bi trebalo da se izjasni do septembra.

Izvor