Sombor - Ukoliko Vlada Srbije uspe da dopunama i izmenama Zakona o radu ukine pravo radnika na ishranu tokom posla, regres za godišnji odmor, nadoknadu za minuli rad i aktivnosti inspekcije rada na zaštiti radničkih prava, sindikati ne treba da postoje. Ovo je juče u Somboru izjavio Milenko Smiljanić, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, dodajući da će sindikat pokušati da kroz socijalni dijalog zaštiti ova "mala, ali značajna prava radnika". Ukoliko se u tome ne uspe, slede ulica, protesti i štrajkovi.

- Pitanje je da li u ovoj situaciji, promeni vlasničkih struktura, svesti, uplašenosti i pasivizacije ljudi možemo da ih podignemo na bunt radi zaštite sopstvenih prava. U Savezu počinjemo pripreme za sveopštu pobunu da se ne dozvoli promena Zakona o radu. Ako uspemo u tome onda ćemo na neki način povratiti ugled sindikata. Ako to nismo u stanju podneću ostavku na funkciju predsednika - rekao je Smiljanić.

Prvi čovek Saveza samostalnih sindikata rekao je da će se ova radnička organizacija žestoko suprotstaviti i nameri Vlade da nacionalizuje sindikalnu imovinu "stvaranu članarinom i sredstvima zajedničke potrošnje". Đ. K.

Izvor