Atina - Grci koji su se zaposlili sredinom 1990-ih moraće da rade do 75 godina starosti kako bi se izbegao slom sistema socijalnog osiguranja, tvrdi se u studiji koju je napravila druga najveća banka u zemlji.

U studiji koja je objavljena na 17 strana, Alfa banka je analizirala demografiju Grčke i budućnost sistema socijalnog osiguranja koji je tako preopterećen da OECD, Evropska komisija i Međunarodni monetarni fond godinama upozoravaju na teške posledice. Ideja da rade toliko dugo izazvala je kod mnogih Grka pravu uzbunu. Kako pišu atinski listovi, Grci su se tek navikli da rade do 65. godine, a ta je granica uvedena sredinom 1980-ih. Državni službenici su mogli da se penzionišu s 50 godina starosti.

Prosečna granica odlaska u penziju je i dalje ispod 60 godina. Grčka ima duži prosečan životni vek nego prosečan životni vek u EU i nižu stopu rađanja.

Izvor