Konkurs za socijalno angažovane radove

Danas, u vremenu tranzicije, kulturna produkcija mahom ima samo jedan cilj – zgrtanje profita uz obaveznu degradaciju kvaliteta. Većina studentskih i omladinskih umetničkih radova i kulturnih događaja svodi se na promovisanje organizatora i proširivanje njihovog curriculum vitae kako bi se što bolje prodali na tržištu kulture. Mladi stvaraoci se brzo ukalupljuju u svet ponude i potražnje, i čini se kao da niko više nije zainteresovan za umetnost u službi progresivne društvene kritike ili za stanje u kome se društvo nalazi i pravac u kome se društvo kreće.

U takvim okolnostima, Programski savet Centra za liberterske studije raspisuje konkurs za socijalno angažovane radove. U izbor ulaze radovi u bilo kojoj formi i žanru pisane reči. U izbor takođe ulaze crteži i grafike. Konkurs je otvoren do 1. marta 2007. godine, a izabrani radovi biće objavljeni tokom aprila 2007. u okviru zbirke socijalno angažovanih radova. Svi autori i autorke čiji radovi budu štampani dobiće po tri primerka zbirke.

Svoje radove možete slati na adresu:
CLS
Poštanski fah 6
11077 Beograd
ili na e-mail adresu cls@inicijativa.org

Dodatne informacije:
Kontakt telefon: 063/712-6662;
E-mail adresa: cls@inicijativa.org;
Web strana konkursa: www.inicijativa.org/konkurs

Raspisivanjem ovog konkursa želimo da se, u okviru svojih mogućnosti, suprotstavimo komercijalizaciji kulture i doprinesemo formiranju novih generacija socijalno-angažovanih stvaralaca, kao i da podstaknemo širenje i jačanje progresivne misli i konstruktivne društvene kritike.

Programski savet Centra za liberterske studije