Beograd, Zrenjanin, Čačak, Kragujevac - Glavni odbor Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučio je juče da nastavi štrajk i zatražilo sastanak sa premijerom Srbije Vojislavom Koštunicom da bi se rešili problemi u obrazovnom sistemu. U saopštenju Unije navodi se da te probleme nisu sposobni da reše ministri Slobodan Vuksanović, Slobodan Lalović i Mlađan Dinkić.

- Ukoliko neko od zaposlenih koji je u štrajku bude sankcionisan na bilo koji način, Unija će ga zaštititi svim sredstvima - dodaje se u saopštenju. Vlada Srbije odlučila je pre dva dana da protiv prosvetnih radnika koji su protivno tom zakonu potpuno obustavili rad, primeni sve zakonske sankcije, a da će Inspekcija rada obići te škole i protiv onih koji krše radnu obavezu pokrenuti odgovarajući postupak. Saopšteno je da je "ministar prosvete po zakonu dužan da pregovara sa štrajkačima u vreme štrajka, a i oni sa njim". Zakonom o štrajku prosvetarima je dozvoljen štrajk uz poštovanje minimuma procesa rada, odnosno održavanje časova od po pola sata. Unija sindikata je na sajtu Foruma beogradskih gimnazija objavila spisak svih škola u Srbiji koje su u štrajku. Prema podacima Ministarstva prosvete, nastava je potpuno obustavljena u 59 škola. Predsednik Unije Miodrag Skrobonja demantovao je podatke Ministarstva i naveo da je od 367 škola koje štrajkuju, u 263 potpuno obustavljena nastava.
- Posle sednice Glavnog odbora Unije sindikata prosvetnih radnika, Sindikat obrazovanja Čačak doneo je odluku da se štrajk nastavi do ispunjenja zahteva. Insistiranje ministra za rad Slobodana Lalovića na štrajku u zakonskim okvirima, čačanski prosvetni radnici ocenjuju kao prevaru čije će posledice snositi učenici, zbog čega će većina čačanskih škola ostati u potpunoj obustavi rada. Istovremeno u SOČ ističu da prosveta u skladu sa zakonima o štrajku koji vladaju u Evropskoj uniji ne podleže obavezi minimuma procesa rada, a da vlasti u Srbiji zbog lakše manipulacije prosvetnim radnicima i javnošću pet godina posle političkih promena ne žele da Zakon o štrajku usklade sa evropskim.

Članovi SOČ naglašavaju da ih pretnje otkazima koje poslednjih dana u javnost plasiraju ministri Slobodan Lalović i Slobodan Vuksanović, ne plaše, jer se očigledno radi o još jednom pokušaju manipulacije i zastrašivanja.
- To su pretnje praznom puškom na koje smo navikli tokom svih ovih godina i štrajkova. Manipulacije brojem škola koje su u štrajku jasno govore o panici koja je prisutna kod predstavnika vlasti, o čemu svedoče i pokušaji manipulacije roditeljima. Prosvetni radnici saosećaju sa roditeljskom brigom, jer su i sami roditelji. Ali, osim što su prosvetni radnici obavezni da deci prenesu znanje, oni su ti koji treba da ih vaspitaju da u životu ne smeju da trpe nepravdu bilo koje vrste. Mislim da su prosvetni radnioci pogrešna adresa na koju treba da se obrate roditelji, prava adresa je Vlada Srbije, koja ignoriše naše zahteve i godinama pokušava da degradira jednu časnu profesiju, kaže za Danas, Dragan Matijević, član predsedništva Unije sindikata prosvetnih radnika.

Sudeći na osnovu raspoloženja koje je vladalo na subotnjem sastanku SOČ i preporuci da školski sindikati u dogovoru sa članstvom donesu odluku da li će nastaviti sa potpunom obustavom rada ili će preći na štrajk sa minimumom procesa rada. Po svemu sudeći srednje škole će nastaviti sa potpunom obustavom rada, dok je situacija sa osnovnim školama krajnje neizvesna. Za danas (ponedeljak) zakazani su sindikalni zborovi u svim čačanskim školama, posle čega će situacija biti mnogo jasnija.

Tokom prve dve sedmice štrajka osim OŠ Vuk Karadžić u kojoj se nastava odvijala u zakonskom okviru od 30 minuta i OŠ Sveti Sava u Atenici u kojoj su članovi Sindikata obrazovanja "Čačak" potpuno obustavili rad, sve gradske škole su stupile u totalni štrajk, pa čak i nastavno osoblje OŠ Dr Dragiša Mišović, u kojoj SOČ do ovog štrajka nije imao svoje članstvo.

- Naš stav je da ne postoje razlozi za strah od otkaza jer u Čačku ne postoji direktor koji će potpisati rešenje o otkazu svojim kolegama, pa čak ni po cenu sopstvene smene, ističu u SOČ.

Podršku zahtevu za povećanje koeficijenata zaposlenima u prosveti dali su i zrenjaninski prosvetari koji podržavaju Uniju sindikata prosvetnih radnika Srbije, uključujući se u zakoniti štrajk. Tako se u ovom trenutku 20 osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Zrenjanin nalazi u štrajku. Časovi traju 30 minuta i tako će biti do ispunjenja zahteva, ističu u Regionalnom odboru Saveza prosvetnih radnika Vojvodine.
Prema rečima Nade Mijović, predsednice odbora Saveza, ovu aktivnost podržava značajan broj zaposlenih u prosveti.

- U našem sindikatu je 950 članova na teritoriji opštine, a u regionu oko 1300. Ne odustajemo od zahteva da se poveća cena rada i socijalni program uđe u kolektivni ugovor - ističe ona.
Prema podacima Odeljenja Ministarstva prosvete u Zrenjaninu, nastava se u zrenjaninskim školama odvija po planu a samo je u nekoliko škola od 5. sepembra počelo skraćivanje časova. U ovoj službi je apelovano da direktori obaveštavaju školsku upravu o nastavnim aktivnostima svojih škola i štrajku.
Unija sindikata prosvetnih radnika u Kragujevcu odlučila je juče da se štrajk u ovdašnjim osnovnim i srednjim školama nastavi, ali u zakonskim okvirima. Prema jučerašnjoj odluci ovdašnjeg ogranka Unije sindikata prosvetnih radnika, od sutra štrajk u kragujevačkim školama neće biti organizovan potpunom obustavom radom, već skraćivanjem nastave na 30 minuta.

Spisak škola koje su u štrajku


1 Bоr О.Š. 9. srpskа udаrnа brigаdа
2 Bоr О.Š. Svеti Sаvа
3 Bоr О.Š. Brаnkо Rаdičеvić
4 Bоr О.Š. 3. оktоbаr
5 Zlоt О.Š. Pеtаr Rаdоvаnоvić
6 Brеstоvаc О.Š. Stаnоје Milјkоvić
7 Bоr Еkоnоmskо-trgоvinskа škоlа
8 Bоr Gimnаziја Bоrа Stаnkоvić
9 Čаčаk Gimnаziја
10 Čаčаk Mеdicinskа škоlа
11 Čаčаk Tеhničkа škоlа
12 Čаčаk Еkоnоmskа škоlа
13 Čаčаk Mаšinskа škоlа
14 Čаčаk Prеhrаmbеnо-ugоstitеlјskа
15 Čаčаk О.Š. Rаtkо Mitrоvić
16 Čаčаk О.Š. Filip Filipоvić
17 Čаčаk О.Š. Vuk Kаrаdžić
18 Čаčаk О.Š. Milicа Pаvlоvić
19 Čаčаk О.Š. Dr Drаgišа Mišоvić
20 Čаčаk О.Š. Tаnаskо Rајić
21 Čаčаk О.Š. Svеti Sаvа
22 Čаčаk Š.О.M.О. Dr Vојislаv Vučkоvić
23 Mrčајеvci О.Š. Milаn Milоšеvić - Ćоpо
24 Zаblаćе О.Š. Vlаdislаv Pеtkоvić-Dis
25 Trnаvа О.Š. Milicа Vučеtić
26 Priјеvоr О.Š. Bоžо Tоmić
27 Slаtinа О.Š. Dеsimir Kаplаrеvić
28 Gоrnја Gоrеvnicа О.Š. Stеpа Stеpаnоvić
29 Brеsnicа О.Š. M.Јоvičić
30 Gоrnјi Milаnоvаc Еkоnоmskо-trgоvinskа škоlа
31 Gоrnјi Milаnоvаc Tеhničkа škоlа Јоvаn Žuјоvić
32 Gоrnјi Milаnоvаc Gimnаziја Tаkоvski ustаnаk
33 Bеоgrаd О.Š. Vuk Kаrаdžić
34 Bеоgrаd O.Š. Vојvоdа Mišić
35 Bеоgrаd О.Š. Јоvаn Pоpоvić
36 Bеоgrаd О.Š. Nаdеždа Pеtrоvić
37 Bеоgrаd О.Š. Gоrnја Vаrоš
38 Bеоgrаd О.Š. Vlаdimir Nаzоr
39 Bеоgrаd О.Š. Vоžd Kаrаđоrđе
40 Bеоgrаd О.Š. Iliја Birčаnin
41 Bеоgrаd О.Š. 14. оktоbаr
42 Bеоgrаd О.Š. Dеspоt Stеfаn Lаzаrеvić
43 Bеоgrаd О.Š. Mlаdоst
44 Bеоgrаd О.Š. Bоškо P-Pinki
45 Bеоgrаd О.Š. Brаnkо Rаdičеvić
46 Bеоgrаd О.Š. Đоrđе Krstić
47 Bеоgrаd О.Š. Knеz S. Mаrkоvić
48 Bеоgrаd О.Š. Sutјеskа
49 Bеоgrаd О.Š. Duškо Rаdоvić
50 Bеоgrаd О.Š. Stеvаn Sinđеlić
51 Bеоgrаd О.Š. Rаdе Kоnčаr Zеmun
52 Bеоgrаd О.Š. Nikоlа Tеslа Vinčа
53 Аrаnđеlоvаc О.Š. Svеti Sаvа
54 Аrаnđеlоvаc О.Š. Milоš Оbrеnоvić
55 Аrаnđеlоvаc О.Š. Tеhničkа škоlа
56 Аrаnđеlоvаc Gimnаziја Milоš Sаvkоvić
57 Аrаnđеlоvаc О.Š. Dušаn Rаdоvić - Bаnја
58 Аrаnđеlоvаc О.Š. Vuk Kаrаdžić - Stојnik
59 Ivаnјicа О.Š. Kušići
60 Ivаnјicа О.Š. Kаtići
61 Ivаnјicа О.Š. Prilikе
62 Ivаnјicа О.Š. Mеđurеčје
63 Ivаnјicа О.Š. Brаtlјеvо
64 Ivаnјicа О.Š. Kirilо Sаvić
65 Ivаnјicа О.Š. Milinkо Kušić
66 Ivаnјicа Gimnаziја
67 Ivаnјicа Tеhničkа škоlа
68 Dvоrаnе О.Š. Strаhinја Pоpоvić
69 Krušеvаc О.Š. Јоvаn Pоpоvić
70 Žаbаrе О.Š. 4. crnоgоrskа prоlеtеrskа brigаdа
71 Bivоlје О.Š. Brаnkо Rаdičеvić
72 Pаrunоvаc О.Š. Vlаdislаv Sаvić Јаn
73 Krušеvаc О.Š. Јоvаn Јоvаnоvić Zmај
74 Krušеvаc О.Š. Nаdа Pоpоvić
75 Krušеvаc О.Š. Rаdivоје Stоilоvić - Kićа
76 Krušеvаc О.Š. Drаgоmir Mаrkоvić
77 Krušеvаc О.Š. Krupаčki pаrtizаni
78 Krušеvаc О.Š. Dоsitеј Оbrаdоvić
79 Pаdеž О.Š. Vаsа Pеlаgić
80 Krušеvаc Mаšinskо-еlеktrоtеhničkа
81 Krušеvаc Hеmiјskо-tеhnоlоškа škоlа
82 Krušеvаc Еkоnоmskо-trgоvinskа škоlа
83 Krušеvаc Tеhničkа škоlа
84 Krušеvаc О.Š. i S.Š. Vеsеlin Nikоlić
85 Krušеvаc Gimnаziја
86 Srеmskа Mitrоvicа О.Š. Јоvаn Јоvаnоvić Zmај
87 Srеmskа Mitrоvicа О.Š. Јоvаn Pоpоvić
88 Srеmskа Mitrоvicа О.Š. Svеti Sаvа
89 Srеmskа Mitrоvicа Еkоnоmskа škоlа 9.mај
90 Srеmskа Mitrоvicа Mеdicinskа škоlа
91 Srеmskа Mitrоvicа Prеhrаmbеnо-šumаrskа i hеm.
92 Mаrtinci О.Š. Јоvаn Јоvаnоvić Zmај
93 Mаčvаnskа Mitrоvicа О.Š. Dоbrоsаv Rаdоsаvlјеvić Nаrоd
94 Srеmskа Mitrоvicа О.Š. Pinki
95 Pаnčеvо Gimnаziја
96 Pаnčеvо О.Š. Đurа Јаkšić
97 Pаnčеvо О.Š. Stеvicа Јоvаnоvić
98 Pаnčеvо О.Š. Brаtstvо-јеdinsktvо
99 Pаnčеvо О.Š. Svеti Sаvа
100 Pаnčеvо О.Š. Mirоslаv Аntić-Mikа
101 Dоlоvо О.Š. Dоsitеј Оbrаdоvić
102 Dоlоvо О.Š. Аksеntiје Mаksimоvić
103 Pаnčеvо-Bаnаtskо Nоvо Sеlо О.Š. Žаrkо Zrеnјаnin
104 Pаnčеvо Mаšinskа tеhničkа škоlа
105 Pаnčеvо Hеmiјskо-prеhrаmbеnа i grаđ.
106 Ivаnоvо О.Š. Mоšа Piјаdе
107 Pаnčеvо Еkоnоmskо-trgоvinskа Pаја Mаrgаnоvić
108 Pаnčеvо Mеdicinskа škоlа Stеvicа Јоvаnоvić
109 Pаnčеvо О.Š. Vаsа Živkоvić
110 Pаnčеvо О.Š. Svеti Sаvа
111 Јаbučје О.Š. Gоcе Dеlčеv
112 Futоg О.Š. Mirоslаv Аntić
113 Futоg Pоlјоprivrеdnа škоlа Srеdnја pоlјоprivrеdnа škоlа
114 Bеgеč О.Š. Vеlјkо Pеtrоvić
115 Šаngај О.Š. Vеlјkо Vlаhоvić
116 Nоvi Sаd О.Š. Vuk Kаrаdžić
117 Nоvi Sаd О.Š. Brаnkо Rаdičеvić
118 Nоvi Sаd О.Š. Dоsitеј Оbrаdоvić
119 Nоvi Sаd О.Š. Duškо Rаdоvić
120 Nоvi Sаd О.Š. Ivаn Gundulić
121 Nоvi Sаd О.Š. Prvа vојvоđаnskа brigаdа
122 Nоvi Sаd О.Š. Svеtоzаr Mаrkоvić Tоzа
123 Nоvi Sаd Muzičkа škоlа Јоsip Slаvеnski
124 Nоvi Sаd Gimnаziја Isidоrа Sеkulić
125 Vеtеrnik О.Š. Mihајlо Pupin
126 Nоvi Sаd Gimnаziја Lаzа Kоstić
127 Nоvi Sаd Gimnаziја Svеtоzаr Mаrkоvić
128 Nоvi Sаd Tеhničkа škоlа Јоvаn Vukаnоvić
129 Nоvi Sаd Еlеktrоtеhničkа škоlа Mihајlо Pupin
130 Nоvi Sаd Mаšinskа škоlа
131 Nоvi Sаd Mеdicinskа škоlа
132 Nоvi Sаd Tеhničkа škоlа Pаvlе Sаvić
133 Nоvi Sаd О.Š. Milоš Crnјаnski
134 Srеmskа Mitrоvicа О.Š. Јоvаn Јоvаnоvić Zmај
135 Nоvi Sаd О.Š. Đ. Nаtоšеvić
136 Turiја О.Š. Pеtаr Drаpšin
137 Rumеnkа О.Š. Svеti Sаvа
138 Žаbаlј О.Š. Stеvаn Divnin Bаbа
139 Gоspоđinci О.Š. Žаrkо Zrеnјаnin
140 Čurug О.Š. Đurа Јаkšić
141 Srbоbrаn О.Š. Vuk Kаrаdžić
142 Srbоbrаn О.Š. Јоvаn Јоvаnоvić Zmај
143 Srbоbrаn Gimnаziја Svеtоzаr Mаrkоvić
144 Srеmski Kаrlоvci О.Š. 23. оktоbаr
145 Niš О.Š. Učitеlј Tаsа
146 Niš О.Š. Rаtkо Vukičеvić
147 Niš О.Š. Dоsitеј Оbrаdоvić
148 Niš О.Š. Duškо Rаdоvić
149 Niš Mеdicinskа škоlа
150 Niš Grаđеvinskа škоlа Nеimаr
151 Niš Gimnаziја 9.mај
152 Niš Gimnаziја Svеtоzаr Mаrkоvić
153 Niš Mаšinskо-tеhničkа 15. mај
154 Niš Mаšinskо-tеhničkа 12. fеbrruаr
155 Niš О.Š. Đurа Јаkšić Јеlаšnicа
156 Niš О.Š. Јаstrеbаči pаrtizаni - Mеrоšinа
157 Niš О.Š. Kоlе Rаkić
158 Niš Muzičkа škоlа Muzičkа škоlа
159 Niš Umеtničkа škоlа Umеtničkа škоlа
160 Niš Trgоvinskа škоlа Trgоvinskа škоlа
161 Krаguјеvаc 1. krаguјеvаčkа gimnаziја
162 Krаguјеvаc 2. krаguјеvаčkа gimnаziја
163 Krаguјеvаc Еkоnоmskа škоlа
164 Krаguјеvаc Trgоvinskо-ugоstitеlјskа
165 Krаguјеvаc Tеh. škоlа zа mаš. i sаоb.
166 Krаguјеvаc 2. tеhničkа škоlа
167 Krаguјеvаc О.Š. Stаnislаv Srеmčеvić
168 Krаguјеvаc О.Š. Rаdоје Dоmаnоvić
169 Krаguјеvаc О.Š. Milutin i Drаginја Tоdоrоvić
170 Krаguјеvаc О.Š. Јоvаn Pоpоvić
171 Krаguјеvаc О.Š. Živаdinkа Divаc
172 Krаguјеvаc О.Š. 19. оktоbаr - Mаršić
173 Krаguјеvаc О.Š. Dоsitеј Оbrаdоvić - Еrdеč
174 Krаguјеvаc О.Š. Vuk Kаrаdžić
175 Krаguјеvаc О.Š. 21. оktоbаr
176 Krаguјеvаc О.Š. Drаgišа Mihајlоvić
177 Krаguјеvаc О.Š. Mоmа Stаnојkоvić
178 Krаguјеvаc Škоlа zа dеcu оmеtеnu u rаzvојu
179 Rumа S.T.Š. Milinkо Brzаk-Učа
180 Rumа S.S.Š. Brаnkо Rаdičеvić
181 Rumа Pоlјоprivrеdnа škоlа
182 Rumа Gimnаziја
183 Rumа О.Š. Zmај Јоvа Јоvаnоvić
184 Rumа О.Š. Vеlјkо Dugоšеvić
185 Rumа О.Š. Dušаn Јеrkоvić
186 Rumа О.Š. Ivо Lоlа Ribаr
187 Rumа О.Š. Klеnаk
188 Rumа О.Š. Nikinci
189 Rumа Tеhničkа škоlа Milеnkо Vеrić

Ostale 153 škole biće dodate naknadno


Nove informacije (13. 9) - Časovi traju po 30 minuta

Beograd - Više od 330 osnovnih i srednjih škola u Srbiji od juče je u zakonskom štrajku, što znači da časovi traju po 30 minuta. Nastava je i dalje potpuno obustavljena u jednom broju škola u Kragujevcu, Čačku i Beogradu, a zaposleni će sami odlučiti da li će nastaviti štrajk u tom obliku ili će poštovati minimum procesa rada, izjavio je za Danas Miodrag Skrobonja, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije.

Članovi Unije uputili su pismo republičkom premijeru Vojislavu Koštunici, u kome su zatražili hitan sastanak da bi rešili probleme u obrazovanju, jer nisu uspeli da postignu dogovor sa ministrima prosvete, finansija i rada i zapošljavanja. Za četvrtak u 15 časova ispred Doma sindikata zakazan je protestni skup, a ukoliko Koštunica dotad ne bude primio predstavnike ovog sindikata, delegacija Unije će ponovo odneti pismo sa zahtevima do Vlade Srbije.

Pomoćnik ministra rada i zapošljavanja Živka Đurić potvrdila je za Danas da se u većini škola u Srbiji poštuje minimum procesa rada. Ona je rekla da je inspekcija rada juče kontrolisala osnovne i srednje škole i da je najava te kampanje postigla cilj, odnosno da je na terenu "relativno regularna situacija". Đurić je precizirala da će inspektori u školama u kojima je nastava potpuno obustavljena podneti prekršajne prijave i da direktori imaju pravo da pokrenu disciplinski postupak protiv svih koji krše zakon, što za posledicu može imati prestanak radnog odnosa.

I načelnik republičke prosvetne inspekcije Bogoljub Lazarević potvrdio je za naš list da je "veći broj škola iz potpune obustave rada prešao na zakonski štrajk" i napomenuo da je to "najmanje što prosvetni radnici mogu da urade za dobrobit dece".

Ministarstvo prosvete i sporta pozdravilo je juče, u ime učenika i roditelja, odluku nastavnika i direktora koji su prekinuli štrajk. U saopštenju je navedeno da su "u značajnom broju škola direktori pravilno razumeli da nema prepreke da se nastava odvija neometano" i da je "višestruko važno da se deca nalaze u učionicama". Na ovaj način su izbegnute zakonske sankcije i sačuvano pravo dece na obrazovanje i bezbednost, navodi se u saopštenju.


Nove informacije (13. 9) - Škola nije logor

Čačak - Posle najava ministra za rad, zapošljavanje i socijalna pitanje Slobodana Lalovića i ministra prosvete i sporta Slobodana Vuksanovića da će prosvetni radnici koji su potpuno obustavili rad biti sankcionisani, iz opštinske prosvetne inspekcije na adrese direktora čačanskih škola stigao je nalog da se po hitnom postupku obezbedi minimum procesa rada, a da se protiv onih koji ne poštuju zakonske odredbe o štrajku pokrene disciplinski postupak.

- Shodno članu 82. Zakona o osnovnoj školi i članu 84. Zakona o srednjoj školi, obezbediti minimum procesa rada u školi u trajanju od 30 minuta po času u okviru dnevnog rasporeda. Rok : odmah. Protiv nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača koji učestvuju u štrajku protivno naloženoj meri pokrenuti disciplinski postupak. Rok: odmah, navodi se u nalogu opštinske prosvetne inspekcije.

Juče na sastanku aktiva direktora svih šest srednjih škola u Čačku, koje su od prvog dana štrajka potpuno obustavile rad, nalog prosvetne inspekcije ocenjen je kao nerazumljiv, s obzirom na to da se od direktora zahteva da organizuju minimum procesa rada, što se direktno kosi sa članom 61. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se odnosi na nadležnosti i odgovornost direktora, a u kome se nigde ne predviđa mogućnost ili obaveza da direktor treba da organizuje štrajk.
- Vaš zahtev praktično znači da direktor treba da organizuje "zakonski štrajk". U zakonu se takva obaveza direktora ne pominje ni između redova. U tom smislu, ovaj zahtev treba da bude upućen organizaciji koja se bori za prava zaposlenih, a ne direktorima škola, stav je direktora čačanskih srednjih škola.

Slično članovima Unije sindikata prosvetnih radnika, koji su posle subotnje sednice Glavnog odbora odlučili da nastave štrajk do ispunjenja zahteva, i direktori škola ocenjuju da će najveću cenu skraćene nastave platiti učenici.
- Kao profesori smatramo da je rad od 30 minuta nepošten prema učenicima i roditeljima, jer svodi nastavni proces na formu, otaljavanje posla i čuvanje dece u školi, protiv čega se inače borimo i kao profesori i kao direktori škola. U tom smislu ovaj vaš zahtev je čudan i nerazumljiv. Ako nešto treba tražiti, to je normalan i kvalitetan čas od 45 minuta, u čemu ćemo vas uvek podržati, objašnjava u svom odgovoru inspekciji Aktiv direktora srednjih škola.

Zahtev za sankcionisanje prosvetnih radnika koji su potpuno obustavili rad, direktori ocenjuju ka kontradiktoran.
- Vaš zahtev znači da će oni koji rade 30 minuta biti zakonski zaštićeni, a ko to prekrši, protiv njega se mora voditi disciplinski postupak. Bojimo se da posle ovoga nijedan čas u Srbiji neće potrajati duže od pola sata, i da će to biti pogubno za prosvetu u Srbiji... Polazeći od ovoga i od činjenice da obrazovno-vaspitni proces mora da počiva na ljubavi, poštovanju i uvažavanju svih njegovih aktera, totalno je neprimereno školu tretirati kao logor i terati nekoga silom da radi ili uči, navodi se u odgovoru direktora čačanskih srednjih škola.

Za razliku od posvetara u nekim drugim gradovima koji su podlegli pritiscima i pretnjama vlasti i odlučili da štrajkuju u okvirima predviđenim zakonom, čačanski prosvetni radnici su nepopustljivi u zahtevima za pregovore o usklađivanju cene rada sa rastom inflacije.

Sudeći na osnovu stava čačanskih prosvetnih radnika, a sada i direktora, stiče se utisak da su pretnje, pritisci i manipulacije imale kontraefekat. Stav ministra Slobodana Vuksanovića da sa prosvetnim radnicima više nema šta da razgovara, članovi Sindikata obrazovanja "Čačak" ocenjuju kao neprimeren, komentarišući da su za ministra prosvete prihvatljiviji i dostojniji sagovornici vođe navijača, što je, kažu, samo još jedna ilustracija odnosa vlasti u Srbiji prema obrazovanju.

Uprkos nalogu inspekcije juče nastave nije bilo ni u jednoj od srednjih kao ni sedam osnovnih škola u Čačku, dok su ostale organizovale minimum procesa rada. Aleksandar Arsenijević

Direktori spremni za konsekvence
Direktori čačanskih srednjih škola inspekcijskom organu poručuju da su spremni da zbog svog stava snose konsekvence.
- To što se ovde traži od nas nećemo uraditi i pozivamo svakog kome moć i funkcija nalažu, a moral dozvoljava, da to uradi i neka počne od nas. Mi lično više volimo da nepravdu trpimo nego da je činimo, pogotovo kada je takvo činjenje usmereno protiv same prirode škole kao civilizacijske tekovine, ocenjuju direktori.


Nove informacije (13. 9) - Unija tvrdi da je u štrajku 373 škole

Beograd - Štrajk prosvetnih radnika u Srbiji juče je nastavljen, a protestu se pridružilo još šest škola tako da su protestovale 373 škole. Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je juče da će u četvrtak, na Trgu Nikole Pašića u Beogradu održati skup prosvetnih radnika Srbije.

- Na tom skupu će se do detalja objasniti problemi u koje je zapala srpska prosveta, i da đaci gube zbog lošeg rada Ministarstva prosvete i Vlade Srbije, a ne zbog štrajka svojih profesora - kažu u Uniji. Sindikalci su tražili sastanak sa premijerom Vojislavom Koštunicom jer smatraju da ministri Vuksanović, Lalović i Dinkić nisu sposobni da reše probleme u obrazovanju.

I dok Unija svakodnevno objavljuje da je sve više škola u štrajku, Ministarstvo prosvete i sporta pozdravilo je odluku direktora i nastavnika koji su prekinuli štrajk.

- U značajnom broju škola direktori su pravilno razumeli da nema prepreke da se nastava neometano održava i da je višestruko važno da se deca nalaze u učionicama. Na taj način u ovim školama izbegnute su zakonske sankcije i sačuvano pravo dece na obrazovanje i bezbednost. Međunarodne konvencije o pravima deteta kažu da su osnovna prava deteta obrazovanje i bezbednost - kažu u Ministarstvu prosvete i sporta i dodaju da sada sve škole štrajkuju u zakonskom okviru, održavajući nastavu od trideset minuta. Međutim, u ministarstvu nisu mogli da saopšte koliko je škola juče bilo u štrajku.