Beograd - Prosvetni radnici koji i dalje štrajkuju u 373 škole u Srbiji neće pristati na nadoknadu nastave, rekao je juče portparol Unije sindikata prosvetnih radnika Miodrag Sokić. On je istakao da prosvetarima ne pada na pamet da nadoknađuju propuštene časove, niti radne subote, kako je to Ministarstvo prosvete zahtevalo.

- Štrajk je tek počeo, a suština svakog štrajka je otkazivanje poslušnosti. Posledice, po definiciji, treba da budu nenadoknadive, što znači da nema nadoknade časova. Svi ćemo trpeti posledice - i profesori, i deca, i roditelji, i Ministarstvo i celo društvo - rekao je Sokić. On je dodao da umesto toga što je Ministarstvo prosvete predložilo nadoknadu nastave, bilo bi bolje da je objavilo da pokreće inicijativu da Vlada Srbije predloži Skupštini Srbije da se Zakon o štrajku ukine, da se donesu odgovarajuće prelazne uredbe i da premijer Vojislav Koštunica pozove Uniju sindikata na pregovore.

U Ministarstvu prosvete i sporta, međutim, ističu da je nadoknađivanje nastave i izgubljenih radnih dana obavezno i da je ono moguće organizovanjem radnih subota, skraćivanjem školskih raspusta ili produžavanjem nastavne godine.

- Direktori svih škola koje su u štrajku dužni su da Ministarstvu prosvete i sporta u najkraćem roku dostave precizan plan nadoknade izgubljenih dana - odlučni su u ovom ministarstvu.

Ministar prosvete Slobodan Vuksanović izjavio je da njegova ponuda Uniji sindikata prosvetnih radnika i dalje važi i da ne zna o čemu treba da pregovara sa Unijom kada je prihvatio sve što su tražili i ponudio i više od toga.