Beograd — Oko 50 bivših zaposlenih i penzionera Generaleksporta (Geneksa) protestovalo je ispred zgrade Vlade Srbije.

Oni su zatražili da se pre privatizacije tog preduzeća okončaju sporovi koje vode radnici i da se utvrdi vrednost imovine Geneksa. "Pozivamo Vladu Srbije da podrži i zaštiti prava radnika i utiče na okončanje radnih sporova koji se vode pred Trgovinskim sudom i Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu", kazala je na skupu predsednica Udruženja radnika, penzionera i bivših radnika Geneksa Zorka Sekuloski.

U suprotnom, kako je navela, radnici tog preduzeća zatražiće zaštitu svojih prava pred međunarodnim sudom u Strazburu.

Članovi tog udruženja apelovali su da se poništi prenos kapitala Geneksa na društvo sa ograničenom odgovornošću Internacional CG, a zatražili su i podelu besplatnih akcija tog preduzeća radnicima.

Javni pravobranilac je, kako je kazala, bio dužan da slučaj Geneksa ispita, a nije, te će Udruženje podneti krivične prijave.

Podsetila je da Geneks u Narodnoj banci Srbije ima deponovane hartije od vrednosti u iznosu od više stotina miliona dolara, deponovanih 90-ih, 2002. i 2004. godine, ali se o tome ćuti i radnike niko ne obaveštava šta je sa tim hartijama od vrednosti.

U slučaju da Vlada Srbije ne odgovori na danas upućene zahteve, Udruženje je najavilo nove proteste već za nekoliko dana.

Izvor