Beograd - Od 2001. do 2007. godina 2.810 radnika zaposlenih u centrali i filijalama Narodne banke Srbije, Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider i Zavodu za obračun i plaćanja, ostalo je bez radnog mesta, bilo da su proglašeni tehnološkim viškom ili po osnovu zaključenih sporazuma o prestanku radnog odnosa. Tehnološkim viškom proglašeno je 1.140, a broj zaposlenih kojima je radni odnos prestao po osnovu zaključenih sporazuma uz isplatu stimulativne otpremnine iznosi 1.670. Kako smo saznali u NBS tužbe protiv Narodne banke Srbije podnelo je 610 radnika. Osim sporova zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, odnosno nezakonitog raspoređivanja, kojih ima najviše, nezadovoljni bivši radnici NBS vode sporove i po tužbama za naknadu štete po osnovu prava iz radnog odnosa (neiskorišćen godišnji odmor, neisplaćen regres, topli obrok, deo zarade po osnovu stimulacije, jubilarna nagrada, otpremnina i dnevnice, naknada za prekovremeni rad, razlika u zaradi po osnovu raspoređivanja na niže procenjeno radno mesto...). Najviše sporova odnosi se na zaposlene u sedištu NBS (515 sporova), zastupnici u filijalama vode 88 sporova, a zastupniku u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca Topčider povereno je sedam predmeta.
Nedavno su neki od radnika koji su u sporu sa bivšim poslodavcem izašli u javnost sa pričom da su svih 700 radnika koji su tužili NBS "zbog nezakonito dobijenih otkaza koje je u aprilu 2003. godine potpisao tadašnji guverner Mlađan Dinkić" svi dobili spor. Prema tim informacijama, NBS je dobila sudski nalog da ove radnike vrati na posao i da im na ime plata i radnog staža isplati oko tri milijarde dinara. Ti radnici, takođe, tvrde da NBS, uprkos tome što su svi prvostepeni sudovi presudili u njihovu korist, ne želi da poštuje odluke suda nego je žalbom obnovila te procese, pa su zato najavili tužbu Međunarodnom sudu u Strazburu.
Komentarišući te tvrdnje u Narodnoj banci Srbije kažu da je od 515 sporova koje vode zastupnici u sedištu, do sada pravosnažno okončano 205, od čega 146 u korist NBS i 59 protiv NBS. Po presudama donetim protiv Narodne banke Srbije, 31 tužilac koji je dobio spor vraćen je na posao, a u toku je još 310 sporova. Kada je reč o sporovima koje vode zastupnici u filijalama, od ukupno 88 do sada je okončano 58, od toga 41 u korist Narodne banke Srbije i 17 protiv Narodne banke Srbije. Po presudama donetim protiv NBS, sedam radnika vraćeni su na rad a u toku je i dalje 30 sporova. Od sedam sporova koje vodi zastupnik u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider, nijedan spor do sada nije pravosnažno presuđen. U NBS tvrde da je zato u ovom trenutku nemoguće dati realnu procenu broja radnika koji bi, po pravosnažnoj presudi, mogli biti vraćeni na rad.
Inače, u sporovima u kojima su do sada donete pravosnažne presude protiv Narodne banke Srbije, najčešći razlozi zbog kojih su donete takve odluke svode se na sledeće: nedostatak kriterijuma u slučajevima smanjenja broja izvršilaca na istom radnom mestu, neispunjenje obaveze traženja mogućnosti za raspored neraspoređenih radnika u okviru Narodne banke Srbije i u drugim državnim organima, popuna upražnjenih radnih mesta internim preraspoređivanjem zaposlenih u Narodnoj banci Srbije ili prijemom novih lica u postupku eksternog oglašavanja u vreme kada su tužioci ostajali neraspoređeni ili dok su bili na otkaznom roku, iskazi svedoka nepovoljni po Narodnu banku Srbije.

Izvor