Poslodavci poslednjih godina krše Zakon o socijalnom osiguranju, a institucije nevoljne i nemoćne da ih dovedu u red

Sve brojniji radnici bez doprinosa za penziju

Prema ranijem Zakonu o socijalnom osiguranju, uplata za PIO bila obavezna. Od septembra prošle godine radnici zavise od milosti poslodavca

BEOGRAD - Sve je češća pojava da radnik tek kada ode u penziju sazna da mu firma, u kojoj je radio nekoliko godina, nije uplaćivala dorinose za socijalno osiguranje. Tada kreće njegov mukotrpan put od preduzeća do PIO fonda da bi naterao poslodavca da mu uplati ono što mu po zakonu pripada. Najveći problem nastaje ako je preduzeće u međuvremenu ugašeno, a ne postoji pravni sledbenik. Novom penzioneru preostaje da čeka da ispuni i drugi uslov za sticanje prava na penziju - godine starosti ili da mu Penzioni fond odobri da sam plati staž.

Imajući u vidu da jurnjava za uplatu staža u poodmaklim godinama može biti i nerešiv problem, najbolje je da se svake godine u PIO fondu kontroliše uplata doprinosa za socijalno osiguranje za prethodnu godinu. Ako doprinos nije uplaćen, preostaje mogućnost prijave Poreskoj upravi, ili tužba protiv poslodavca.

Jedan od ranijih direktora Poreske uprave, na vapaj zaposlenih da im firma ne uplaćuje doprinose za zdravstveno i penziono osiguranje, izjavio je "jel vi to cinkarite poslodavca". Ovo je, možda, najbolja ilustracija činjenice, u kojoj meri zaposleni mogu da očekuju da ih zaštite oni koji su za to plaćeni.

Zoran Vasić, koordinator Odseka za obrazovanje i komunikaciju Poreske uprave Srbije, podseća da je prema ranijem Zakonu o socijalnom osiguranju, koji je važio do 1. septembra 2004. godine, poslodavac imao obavezu, čak i ako ne isplaćuje zaradu, da uplaćuje doprinose po utvrđenoj minimalnoj osnovici na osnovu mesečne poreske prijave. Ostaje nejasno kako, onda, pojedini poslodavci nisu plaćali godinama doprinose, što znači da su zatajili poreski inspektori.

- Tu, čak, nije ni trebalo da bude prijave oštećenih radnika, jer je Poreska uprava, po automatizmu, imala uvid u to ko plaća doprinose, a ko ne. Imamo sistemsku evidenciju za sve poreske obveznike na celoj teritoriji Srbije, pa ako jednog meseca nisu podneli poresku prijavu, naš radnik pokreće prekršajnu prijavu - kaže Vasić. Po izvršenoj kontroli, ako se utvrde nepravilnosti, pokreće se prekršajni postupak i obezbeđuje uplata doprinosa na neki od načina - kaže Vasić i podseća da Poreska uprava jedina ima mogućnost da, mimo sudske odluke, obezbedi naplatu.

Međutim, sadašnji Zakon o socijalnom osiguranju ne obavezuje gazde na to, što znači, ako zvanično ne isplaćuje plate, nema obavezu da uplaćuje doprinose i podnosi poresku prijavu. Radnik praktično sada može naterati poslodavca da mu izmiri zaostale doprinose samo preko suda, ali su to dugotrajni sudski procesi, koji kod nas traju i po nekoliko godina, pa će na pravdu morati da sačeka. U Poreskoj upravi kažu da to nije uvek tačno, jer ima poslodavaca koji na sudu ne osporavaju zahtev zaposlenog, pa sud presuđuje već na prvom ročištu. Ipak, ako poslodavac ne priznaje dug, sledi dokazni postupak, pa parnica u nadležnom opštinskom sudu. Čak i ako dobije spor u prvostepenom postupku, a poslodavac uloži žalbu, postupak prelazi u nadležnost okružnog suda, što traje i traje...