U subotu, 22. maja oko 3 časa ujutru D.K, član Anarhosindikalističke inicijative iz Novog Sada, napadnut je od strane neonaciste, u ulici Pap Pavla, u neposrednoj blizini zgrade BIA u Novom Sadu. D.K se vraćao kući, kada je pored njega stao auto marke „Reno“ iz koga je izašao neonacista koji je na njega viknuo „Smrt antifašistima“ i onesvestio ga snažnim udarcem u glavu, nakon čega je nastavio da ga udara i šutira dok je D.K. ležao u nesvesti. D.K. je ostao u nesvesti sve dok ga radnik obližnje trafike nije probudio. Napadač je bio kratko ošišan, obučen u crno, starosti između 20 i 25 godina.

Ovo je još jedan u nizu napada i zastrašivanja koji su organizovani od strane najreakcionarnijih segmenata države i profašističkih parapolicijskih grupa sa namerom da se suzbije rad Sindikalne konfederacije „Anarhosindikalistička inicijativa“.

Poručujemo državi i njenom represivnom aparatu da nećemo stati sa akcijama i delovanjem protiv eksploatacije, privatizacije i otpuštanja. Borimo se za društvo koje će biti bazirano na individualnoj i kolektivnoj slobodi, ravnopravnosti, solidarnosti i međusobnoj pomoći; lišeno svih oblika represije, hijerarhije i vlasti čoveka nad čovekom.

Ulice pripadaju narodu, a ne fašističkim bandama!
Dosta represije nad sindikalnim aktivistima! Dosta nasilja!


Sekretarijat Novosadske lokalne grupe,
Sindikalne konfederacije „Anarhosindikalistička inicijativa“
Kontakt:
062/869-8228
064/425-8991
novisad@inicijativa.org