U Nišu je formirana lokalna grupa ASI

U trenutcima teške klasne borbe, velike ekonomske krize i vladavine kapitalističkog - fašističkog režima potrebna je zaštita i odbrana radnika i radnica od ugnjetavanja i od svih oblika represije. U predvečerju velikih radničkih protesta širom evropskog kontinenta, u Nišu je 19. septembra 2010. formirana lokalna grupa Anarhosindikalističke inicijative, sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica.

Uspostavljanje slobodnog društva i ukidanje države kao izvora ugnjetavanja i širenja fašističkih ideja primarni je zadatak svih drugova i drugarica naše lokalne grupe. Ljudski rod je dovoljno napredovao u odnosu na srednjevekovnu koncepciju života i smatramo da je svest običnog čoveka na visokom nivou na kome može sam zaključiti šta je dobro za njegov opstanak.

Današnja vlast na svaki način pokušava da strahom i drugim vidovima represije što duže ostane na vlasti i obogati se na račun radnika i seljaka. U ovom trenutku velika većina je demoralisana i neorganizovana. Smatramo da samo direktnom akcijom i bez pomoći države i svih njenih eksponenata u vidu tzv. samostalnih i nezavisnih sindikata možemo poraziti ovaj neofeudalni režim i izboriti prava za sve potčinjene i obespravljene ljude. Pored borbe za prava radnika i radnica niška lokalna grupa ASI smatra da je borba protiv fašizma, nacizma, rasizma, šovinizma, homofobije, policijskog nasilja i svake hijerarhijski uređene organizacije preduslov za uspostavljanje slobodarskog komunizma u kome će sve potrebe radnih ljudi biti zadovoljene.

Ovom prilikom niška lokalna grupa sindikalne inicijative ASI (MUR) poziva sve radnike i radnice, studente i studentkinje i sve obespravljene i potlačene ljude da se pridruže armiji gladnih i ponižavanih u cilju rušenja postojećeg poretka koji je zasnovan na našem izrabljivanju i uništenju. Mogu nam uzeti novac, kuće i živote ali nam ne mogu uzeti dostojanstvo koje nam je od rođenja dato. Svako ima pravo na svoju sreću i pravo da sam odlučuje o tome kako će živeti. Sada je pravi trenutak da uzmemo stvari u svoje ruke i izborimo se za našu budućnost.

Za revolucionarnu borbu i život bez robovanja drugima!

Niška lokalna grupa, ASI-MUR