Na današnji dan pre deset godina, 19. oktobra 2002, u Beogradu je održan osnivački kongres Anarhosindikalističke inicijative (ASI).

U prethodnih deset godina ASI je intenzivno davala doprinos organizovanju revolucionarnog slobodarskog radničkog pokreta. Osim direktnog učestvovanja u radničkim i studentskim štrajkovima i protestima, redovno izdajemo nedeljni bilten „Direktna akcija“ i održavamo aktivnu izdavačku delatnost. Naše istraživačko-izdavačko telo – Centar za liberterske studije (CLS) ove, kao i osam prethodnih godina, učestvuje na Sajmu knjiga u Beogadu sa namerom da narodu učinimo pristupačnim teoriju i istoriju radničkog pokreta, kao i da se suprotstavimo komercijalizaciji kulture, i podstaknemo širenje i jačanje progresivne misli i radikalne društvene kritike.

U junu 2010. ponovo smo podneli zahtev za registraciju Anarhosindikalističke inicijative kao sindikalne organizacije, ali usled birokratskih opstrukcija države taj proces još uvek traje. Od samog osnivanja ASI aktivno učestvuje u međunarodnom radničkom pokretu, a 2004. postajemo punopravna članica Međunarodnog udruženja radnika i radnica.

Kakve su društvene prilike, svi vrlo dobro osećamo na svojoj koži. Rekordna nezaposlenost, minimalne plate i vrtoglavi rast cena sa jedne i neviđena bahatost gazda i političara sa druge strane su slika današnje Srbije i sveta. Zato radnike i radnice povodom ovog jubileja ne pozivamo na svečanu zakusku već na organizovanu klasnu borbu! Ta borba se ne sme oslanjati ni na žute sindikate ni na političke partije. Ona mora biti neposredna - oslonjena na direktnu akciju protiv interesa gazda i države, i direktno-demokratska – bazirana na odlučivanju na zborovima, bez birokrata i nesmenjivih predstavnika, jer se samo takvom borbom mogu ostvariti suštinska poboljšanja položaja radništva i postaviti osnove za istinski slobodno društvo.

Borbu za poboljšanje položaja radničke klase, za stvaranje radničkog pokreta na principima direktne akcije i direktne demokratije i borbu za revolucionarnu društvenu promenu koja podrazumeva ukidanje kapitalzma i države, borbu koju smo pre deset godina započeli, danas nastavljamo sa podjednakim žarom. Pozivamo sve obespravljene, radnice i radnike, studente, nezaposlene i penzionere da nam se pridruže u toj borbi, za život dostojan čoveka. Za bezdržavni samoupravni komunizam. Za anarhiju!


U Beogradu,

Sekretarijat Anarhosindikalističke inicijative,
Sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica