Niš - Advokatska kancelarija koja zastupa radnicu DIN Milenu Pantić, koja se 25. maja ove godine povredila na radnom mestu i ostala bez dva prsta, najavila je ovih dana da će od vlasnika DIN, kompanije Filip Moris, zatražiti "naknadu štete zbog teških telesnih i psihičkih povreda", koje je Milena Pantić zadobila jer je "ova svetska kompanija više vodila računa o vrednosti jedne mašine nego o zaštiti svog radnika".

Sudski postupak u "slučaju povređene radnice" je gotovo izvestan. Ukoliko do spora dođe, biće to prvi spor jednog (povređenog) radnika protiv ove multinacionalne kompanije na teritoriji SCG, koji bi mogao da uspostavi (finansijske i druge) standarde za slične slučajeve.

Devojka je zadobila teške telesne povrede i ozbiljne psihičke traume zbog neadekvatnog i neefikasnog oslobađanja njene desne ruke iz čeljusti fabričke mašine u DIN. Eksperti za zaštitu na radu tvrde da u ovoj stvari veliku krivicu snose ljudi iz DIN, jer bi fizičke i psihičke posledice bile znatno manje da je ruka brže oslobođena. Međutim, oslobađanje ruke Milene Pantić trajalo je duže od tri sata, jer je DIN, vodila više računa o vrednosti mašine nego o zaštiti radnika. Uz to, mašina na kojoj je radila radnica Milena Pantić nije bila tehnički obezbeđena od mogućih povreda radnika.