Saopštenje Antifašističke akcije Novog Sada povodom incidenta na tribini održanoj na Filozofskom fakultetu 9. novembra

Da fašistička pretnja postoji još jednom se jasno potvrdilo na tribini održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu povodom Svetskog dana borbe protiv fašizma. Grupa od dvadeset neonacista je vređajući organizatore i učesnike tribine pokušala da prekine održavanje tribine. Uvredama kakve su »komunjare«, »ustaške svinje«, »plaćenici«, »izdajnici«, »jevrejske sluge« i »idite u Ameriku« (?) sledbenici ideologije krvi i tla su pokušali da ućutkaju sve one koji ne dele njihovu viziju budućnosti, viziju u kojoj figuriraju rasni zakoni i logori smrti. Ali, uprkos svemu, to im nije pošlo za rukom.

Zato je potrebno naglasiti i time demantovati neke informacije koje su se pojavile u sredstvima javnog informisanja: obesni neonacisti su pokušali da prekinu tribinu, ali u tome nisu uspeli – tribina se nesmetano nastavila posle njihovog odlaska i potrajala je više od dva časa, uz odličnu interakciju izlagača i publike. Takođe treba demantovati vest da je došlo do prebijanja nekolicine učesnika tribine – ništa slično se nije desilo, iako je mladić iz publike dobio šamar od jednog, već identifikovanog, neonaciste.

Bauk fašizma se nadvija nad Srbijom – da li će zlo prevladati ili će taj bauk biti poslat na đubrište istorije, zavisi od samog društva, zavisi od nas samih. Jer fašističko nasilje ne sme ostati nekažnjeno i neće ostati nekažnjeno!

SMRT FAŠIZMU!

ANTIFAŠISTIČKA AKCIJA NOVOG SADA