Beograd - Sindikat železničara Srbije zatražio je juče od poslovodstva JP Železnice Srbije da hitno odredi novu cenu radnog sata za poslednja tri meseca ove godine ili će, u suprotnom, taj sindikat organizovati štrajk u tom javnom preduzeću.

U saopštenju Sindikata železničara Srbije navodi se da je obračun zarada za oktobar izvršen bez sindikalne saglasnosti, iako je sporazumom sa Vladom i poslovodstvom preduzeća u februaru ove godine dogovoreno da se potpiše aneks kojim bi se odredila viša cena rada. "Zarade za prethodni mesec su isplaćene mimo dogovora i predstavljaju samo akontaciju", navodi se u saopštenju i upozorava da će, ukoliko ne dođe do brzog usklađivanja stavova oko cene rada, Sindikat preduzeti sve vidove sindikalne borbe uključujući i štrajk.

Radnici i poslovodstvo Železnica Srbije dogovorili su se u februaru da garantovana cena radnog sata od 47,53 dinara u januaru poveća do 50,95 dinara za period jul-septembar, a da se cena rada za poslednja tri meseca odredi do 20. oktobra.