Beograd - Žene zaposlene u Valjaonici aluminijuma "Impol Seval" Sevojno, izrazile su juče protest zbog odluke UO te firme, jer po socijalnom programu žene sa istim radnim stažom dobijaju manju otpremninu od kolega muškaraca. Radnice tog preduzeća, čiji je vlasnik Jernej Čokl iz Slovenije, rekle su da prema programu, radnica koja ima više od 34 godine radnog staža dobije 90 evra po godini, a njen kolega sa istim stažom 140 evra.

Predstavnica nevladine organizacije "Ženski centar" Radmila Gujaničić rekla je da je zbog tog problema, na inicijativu Saveta za ravnopravnost polova Vlade Srbije, pre dva meseca u to preduzeće poslat inspektor rada, koji je zaključio da u tom slučaju ne postoji diskriminacija. U obrazloženju odluke inspektora, se navodi da prema ugovoru o prodaji preduzeća do 2007. godine ne postoji mogućnost otpuštanja radnika, a da je opšti kriterijum visine naknade radnicima koji dobrovoljno napuste preduzeće - godina radnog staža zaposlenih. Razlika između naknade za muškarce i žene pojavljuje se iz razloga što muškarci i žene ostvaruju pravo na starosnu penziju različitom dužinom staža osiguranja, a u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju, navodi se u obrazloženju koje je potpisao načelnik inspekcije rada Momo Mišević.