Beograd - Izložba "Klasici moderne" biće otvorena u 12 časova u Muzeju primenjene umetnosti.

Poslednje decenije 19. veka nastaje pojam avangarde u umetnosti. Avangarda donosi ideje koje nisu bile bliske i razumljive savremenicima, a svojom modernošću otvara nove mogućnosti u anticipiranju budućnosti. Vremenom, najvrednija avangardna dela postaju klasične vrednosti.

Upravo takva ostvarenja modernog pokreta i internacionalnog stila u oblasti dizajna nameštaja predstavljena su na ovoj izložbi, organizovanoj u saradnji Muzeja primenjene umetnosti i beogradske firme "Kubo", koja je zastupnik "Cassine" i "Knoll"-a, dve najprestižnije fabrike za proizvodnju i prodaju dela najznačajnijih svetskih dizajnera. Na izložbi će biti izloženi radovi Mekintoša, Frenka Lojda Rajta, Le Korbizjea, Misa van der Roe i drugih velikana arhitekture i dizajna 20. veka.

Funkcionalnost osnovnih geometrijskih formi, odbacivanje svega dekorativnog, upotreba materijala poput armiranog betona, čelika i stakla, kao i industrijska proizvodnja, osnovna su načela delovanja arhitekata - pripadnika modernizma. Arhitekti modernog pokreta imali su drugačije namere od puko estetskih - stvoriti novi tip nameštaja koji je u skladu sa funkcionalnošću arhitektonskog prostora, a standardizacijom i serijskom proizvodnjom učiniti ga dostupnim u javnom prostoru, gde je praktičnost važnija od reprezentativnosti. Autor kataloga je mr Bojana Popović.