Gornji Milanovac - Prvi radni dan za zaposlene u "Trans Swisslion-Takovo", delu koncerna "Swisslion-Takovo", započeo je čitanjem obaveštenja potpisanog od strane Gorana Kutričkog, direktora gornjomilanovačkog dela koncerna, kojim su radnici transportnog dela preduzeća obavešteni da su, ni manje, ni više, svi od reda kažnjeni zbog, kako se navodi u obaveštenju, "očiglednog nedomaćinskog odnosa zaposlenih prema radu i sredstvima rada koji se ogledaju u oštećenju, uništavanju i otuđenju osnovnih sredstava za rad... što je, navodi se u obaveštenju, kulminiralo bušenjem guma na privatnom automobilu generalnog direktora Gorana Kutričkog.

Revoltiran postupkom, za sada nepoznatog, počinioca koji mu je uoči novogodišnjih praznika isekao sve četiri gume na privatnom automobilu marke "Astra", Kutrički je, uz obaveštenje, zaposlenima obnarodovao i mere po kojima će ubuduće on, Goran Kutrički, u ime Osnivača direktno upravljati "Trans Swisslion- Takovo". Dalje, merama je naloženo da se obustavi isplata predloženih novogodišnjih nagrada zaposlenima, a obustavlja se i obračun i isplata stimulacija po osnovu učinka i kvaliteta.

Međutim, žal za gumama svog privatnog ljubimca, nije se zaustavio samo na ovome. Kutrički je obustavio isplatu pomoći po svim osnovama preko Fonda Koncerna "Swisslion- Takovo", a u dogovoru sa sindikatima svi zaposleni gube pravo na sindikalnu zaštitu. Nastalu štetu na privatnom automobilu Kutričkog, prema ovim merama, platiće svi zaposleni u "Trans Swisslion-Takovo" koje direktor Kutrički, neosporno, sumnjiči da su počinili takvo delo.

Na kraju ove neobične novogodišnje "čestitke" Goran Kutrički je pozvao počinioce da se sami prijave kako posledice ne bi trpeli svi zaposleni, a ako se to ne dogodi, navodi se na kraju obaveštenja, osnivači "Trans Swisslion-Takovo" će povući svoje uloge i ugasiti firmu, a poslove transporta će poveriti nekom trećem licu.

Iako u obaveštenju stoji da su sa ovakvim merama saglasni sindikati, Milojko Živanović, predsednik Samostalnog sindikata ističe da ga o ovome niko nije konsultovao, niti da o tome nešto zna.