Železnica Srbije je u prva tri meseca ove godine otpustila i penzionisala 3.300 ljudi, njih 1.800 je "dobrovoljno" napustilo kompaniju, a ostali su prešli u izdvojene firme-kćerke. Plan je da se do kraja restrukturisanja broj radnika na železnici svede na oko 18.000.

Bandit Milanko Šarančić je za list "Železnice Srbije" izjavio da se restrukturiranje tog javnog preduzeća odvija bolje nego što je bilo planirano i da bi do kraja godine još 750 do 800 radnika, među kojima ima onih koji ispunjavaju jedan od uslova za penzionisanje, trebalo da budu izbačeni iz preduzeća.

Prema rečima Šarančića, za "dobrovoljan" odlazak iz kompanije radnicima će biti ponuđeni isti uslovi kao zaposlenima koji su u prva tri meseca otišli iz Železnice, odnosno skandaloznih 200 evra po godini radnog staža.

Šarančić je naveo da će restrukturiranje kompanije biti završeno do početka 2007. godine.

Šarančić je podsetio da je Vlada Srbije polovinom juna odlučila da privatizuje pet firmi-kćerki Železnice Srbije i dodao da će za ostala zavisna preduzeće biti urađen program opravdanosti kako bi nekoliko njih ostalo u okviru matične kompanije.