Zaječar - Bivši radnici Fabrike kablova u Zaječaru, koji su tokom privatizacije postali tehnološki višak i pre tri godine tužili fabriku zbog neisplaćenih otpremnina, nisu zadovoljni presudama i postupkom koji se vodi u Opštinskim sudom u Zaječaru. Oni su istakli da će, umesto da dobiju otpremnine, sad morati da plate sudske troškove na ime izgubljene parnice.
- Nečuveno je na koji način je vođen čitav spor - kaže Miodrag Ivanović, pravni zastupnik radnika.

- Tužbe za isplatu otpremnina podnelo je 320 radnika, ali je zbog pritiska suda u međuvremenu odustalo njih oko 250. Međutim, bez obzira na to što su odustali, svi će morati da plate troškove postupka. Spor se vodi već tri godine, što je protivno zakonskim odredbama, koje predviđaju da se samo u najtežim slučajevima ovakvi sporovi mogu okončati u roku od šest meseci. Sudije su namerno odugovlačile donošenje presuda i čekale da to uradi neko od kolega, što je napravilo ogromne troškove za radnike. Iako je sve bilo vrlo jednostavno, održana su čak 24 raspravna ročišta, koja su troškove uvećala za 20 do 30 puta.

Ivanović kaže da je četvoro sudija u prvoj godini spora donelo presude u korist radnika, a onda je održano savetovanje na kome su sudijama data određena uputstva i krenulo se sa donošenjem suprotnih presuda. Okružni sud je naložio da sve presude koje su donete u korist radnika budu vraćene na ponovno suđenje. Neke od tužbi su posle tri godine i dalje u prvom stepenu, dok je jedan broj u žalbenom postupku i to po istom predmetu sa potpuno istim činjenicama i dokazima.

- Najgore je što uopšte nije bilo dokaznog postupka - kazao je Ivanović.
- Nećemo odustati od borbe i nameravamo da uložimo vanredne pravne lekove, pa da pravdu zatražimo i pred međunarodnim institucijama. Miodrag Živković, koji je u Fabrici kablova radio 29 godina, juče je u Opštinskom sudu zatražio da sudske troškove od 55.000 dinara plati odlaskom u zatvor, međutim to mu nije dozvoljeno, jer se presude iz parničnih sporova ne mogu kompenzovati zatvorskom kaznom.

- Tužio sam Fabriku kablova za otpremninu od 45.000 dinara, a došlo je da moram da platim troškove 55.000 dinara.
- Nemam te pare, jer je žena bez posla, ćerka srednjoškolka i nemam odakle da joj dam novac za užinu. Nisu hteli da odem u zatvor, pa ću ovaj problem da rešavam štrajkom glađu.
Radnici još tvrde da im je predsednik Opštinskog suda rekao da mu je naloženo da se svi sporovi okončaju na štetu radnika i da je bolje da sami odustanu.

Izvor