Beograd - Najvećem riziku od zloupotrebe dečjeg rada u Srbiji izložena su romska deca, mališani iz ruralnih sredina i iz siromašnih i hraniteljskih porodica, nalaz je juče predstravljenog istraživanja Centra za prava deteta i Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Pouzdanih podataka o rasprostranjenosti najtežih oblika zloupotrebe dečjeg rada zapravo nema, jer ne postoji jedinstven sistem evidentiranja. Javnost zapaža zloupotrebu dečjeg rada uglavnom u drastičnim i najvidljivijim pojavnim oblicima kao što su prosjačenje, prostitucija, krađa i težak fizički rad, ali je alarmantno to što adekvatna reakcija i dalje izostaje. Zabrinjava podatak da svaki deseti ispitanik smatra normalnim da se dete angažuje u poslovima čak i ako to ugrožava njegovo školovanje. Koordinator Centra Vesna Dejanović je ukazala na to da su fizički poslovi koji donose prihod, prosjačenje i poslovi koji zadiru u kriminalitet, realnost značajnog broja romske dece. Siromaštvo i alkoholizam roditelja, nepotpune porodice, neobrazovanost i bolest roditelja, narkomanija, prostitucija i loši odnosi u porodici osnovni su uzroci iskorišćavanja dečjeg rada koji i ispitanici izdvajaju kao važne faktore rizika. Prema istraživanju, najvažniji faktori prevencije pomenute zloupotrebe su poboljšanje sveukupnog stanja u društvu, smanjenje siromaštva i uvođenje "čvrstih zakona i oštrih kazni za prekršioce" (kao da bi to nešto promenilo). Društvo i roditelji u istraživanju su izdvojeni kao najodgovorniji za ovu pojavu u Srbiji.

- Ono što dnevno vidimo kao što je prosjačenje romske dece na ulicama može biti samo vrh ledenog brega, a šta je ispod toga, ukazuje i ovo istraživanje. Identifikacija pojedinih grupa u kojima je to posebno izraženo je naš prvi zadatak - izjavio je ministar rada Slobodan Lalović, najavljujući predlog zakona o evidenciji rada koji će posebno tretirati dečji rad.

Izvoz