Šabac - Agencija za privatizaciju najavila je mogućnost da za 60 dana raskine ugovor o prodaji šabačke fabrike Zorka-Zaštita bilja.

To bi se desilo ukoliko kupac Živan Jojić ne ispuni ugovorene obaveze. To preduzeće je prodato je Jojiću na aukciji 2004. godine za 2,33 milion dinara. U saopštenju Agencije za privatizaciju se navodi da kupac nije obezbedio kontinuitet proizvodnje u Zaštiti bilja, isplatu zarada za protekla tri meseca, poreze i doprinose za zaposlene i razliku plata za 2005. godinu.

Kontrola Agencije za privatizaciju pokazala je da je nakon privatizacije obim proizvodnje u Zaštiti bilja smanjen za 23 procenta, a u januaru i februaru 2006. godine za više od 50 odsto. Dug prema radnicima na osnovu razlike zarada i doprinosa za proteklu godinu je 5,8 miliona dinara.

Radnici Zaštite bilja u štrajku su mesec dana, a tokom 2005. godine štrajkovli su tri puta sa istim zahtevima- da se nastavi kontinuitet proizvodnje, isplate zaostala primanja i raskine ugovor sa kupcem.

Zaštita bilja bila je deo Holding kompanije Zorka Šabac. Tom preduzeću novi vlasnik je dugovao 150.000 dinara. U Zaštiti bilja sredinom devedesetih godina proizvodnja je bilo oko 30 hiljada tona raznih pesticida godišnje.

Izvor