Beograd - Protest daktilografa u sudovima, tužilaštvima i prekršajnim organima u Srbiji, koji je započeo u ponedeljak, nastavljen je i juče. Veliki broj suđenja je odloženo, a presude nisu kucane u vreme obustave rada koja je trajala sat vremena. Bili su blokirani i daktilobiroi, a sudije u Beogradu su sami vodili zapisnik. U Sindikatu pravosuđa Srbije ističu da će istrajati u protestu i svojim zahtevima iako se povodom protesta zvanično ne oglašavaju ni Ministarstvo pravde Srbije, ni Visoki pravosudni savet. Slavica Živanović, predsednica Sindikata pravosuđa Srbije, ističe da i pored zvaničnog dopisa Visokom savetu pravosuđa odgovor nije još stigao.

- U Beogradu svi naši članovi učestvuju u protestu. Obustave rada nije bilo samo u Trećem i Petom opštinskom sudu, jer oni nisu članovi našeg sindikata. Prema informacijama iz cele Srbije, u protestu su daktilografi u 130 sudova tužilaštava i organa za prekršaje. Danas se već osećala nervoza kod pojedinih sudija zbog komplikacija u obavljanju posla. Advokati uglavnom podržavaju naš protest sudeći. Pritisaka na sindikalne funkcionere je bilo i juče - rekla je Živanovićeva. Zakonom o državnim službenicima, koji je glavni povod za ovaj štrajk, daktilografima se nameće status nameštenika, što znači da bi sutra morali da potpisuju ugovore o radu, ali bez jasnih kriterijumima. Nema garancije da će zaposleni imati sigurnu egzistenciju niti jasnog kriterijuma ko će zadržati stalni posao, a kome preti otkaz. U Sindikatu ističu da Vlada Srbije nije predstavila nikakav socijalni program.

Dragana Boljević, predsednik Društva sudija Srbije, rekla je juče da je njen stav (Društvo još nije zvanično raspravljalo) da pomenuta rešenja liče na ono što pogađa sudije, a to je reizbor. Ona je napomenula da sledi formiranje nove mreže sudova i da se očekuje i zatvaranje pojedinih manjih sudova koji, na primer, imaju samo nekoliko sudija.

- To znači da će daktilografi dobijati otkaze. Nema jasnih kriterijuma ko će od njih moći da zadrži stalno zaposlenje. Još nemamo ni prave kriterijume za izbor sudija. To znači da je ostavljen prostor za proizvoljnost, što nije dobro. Pravosudne daktilografe čine uglavnom žene koje rade i 15, 20 pa i više godina pod veoma teškim uslovima. Njihova egzistencija je zaista na ovaj način ugrožena i pri tome ne mora da znači da će oni najbolji ostati na poslu. Poštenije bi bilo da vlada jasno i javno kaže šta namerava, a ne da preko statusa nameštenika unosi u ljude nesigurnost i strah za egzistenciju - rekla je Boljevićeva.

Izvor