Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Pon 22 of Apr, 2024 [02:22 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 404 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

15 osnovnih sindikalnih prava


1. Pravo svih radnika da, bez bilo kakve diskriminacije, osnivaju i da se udružuju u organizacije koje sami odaberu, bez predhodnog ovlašćenja,

2. Pravo sindikata da bez mišljenja i uplitanja organa vlasti utvrđuju i donose sopstvene statute i pravilnike, da u potpunoj slobodi biraju svoje predstavnike, da organizuju svoju aktivnost i upravu i da formulišu sopstvene programe rada i delovanja,

3. Pravo sindikata da osnivaju ili da se pridružuju federacijama i konfederacijama i da se udružuju u međunarodne sindikalne organizacije,

4. Zaštita sindikata od administartivnih mera koje imaju za cilj da se sindikati rasformiraju ili suspenduje njihova aktivnost,

5. Pravo sindikata na nepovredivost sindikalne imovine, korespodencije i telefonskih razgovora,

6. Zaštita radnika od antisindikalne diskriminacije kod zapošljavanja ili u toku rada,

7. Zaštita sindikata od svih oblika mešanja poslodavca u obrazovanje sindikalnih organizacija, sindikalnog rada ili u rad sindikalnih službi,

8. Pravo na zaštitu sindikalne imovine i sindikalnih fondova od bilo kakvog pokušaja mešanja od strane vlasti,

9. Pravo sindikata na kolektivno pregovaranje radi uređivanja uslova i svih drugih pitanja koja se tiču zapošljavanja i života njihovih članova,

10. Pravo sindikata da se bave sindikalnim aktivnostima u preduzeću i na radnom mestu,

11. Pravo sindikalnih aktivista na participaciju u preduzećima i (šire) u ekonomiji zemlje na globalnom nivou,

12. Zaštita sindikalnih predstavnika od zadržavanja i hapšenja zbog aktivnosati vezanih za ostvarivanje njihovih sindikalnih prava i sloboda,

13. Pravo radnika i njihovih sindikalnih organizacija na štrajk, kao suštinsko sredstvo za unapređenje i zaštitu njihovih ekonomskih i socijalnih interesa,

14. Pravo radnika na obrazovanje i stručno osposobljavanje,

15. Pravo sindikata na pristup sredstvima informisanja.

Sindikalna prava su deo šireg korpusa tzv. ljudskih prava i sloboda.

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Četvrtak 03. April 2008. [16:49:42 UTC] od rata


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.06 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 69 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.77 ]