Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Pon 15 of Jul, 2024 [18:28 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 374 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično 1 komentar

Centar za liberterske studijeimg/wiki_up/cls.jpgCENTAR ZA LIBERTERSKE STUDIJE


Centar za liberterske studije je ustanova istraživačko-dokumentacionog karaktera koja se, u duhu liberterskog pokreta i tradicije, bavi istraživanjem socijalnih pokreta i projekata utemeljenih na slobodi, ljudskom dostojanstvu i jednakosti. Centar se posebno bavi istraživanjem liberterskih pokreta i ideja na području bivše Jugoslavije i susednih zemalja Balkanskog poluostrva.

Centar je otvorena zajednica istraživača, pomagača i korisnika, a njegov rad organizuje skupština Centra (čiju jednu trećinu članova, tokom četvorogodišnjeg mandata, čine zainteresovni/e za rad Centra, dok ostatak čine delegati/kinje Sindikalne konfederacije Anarho-sindikalistička inicijativa) i programski Saveti (imenovani od strane skupštine Centra sa zadatkom koordiniranja stručnih i administrativnih poslova). Centar se finansira redovnim, godišnjim, donacijama Sindikalne konfederacije Anarho-sindikalistička inicijativa, prilozima i poklonima svojih prijatelja i prijateljica, kao i prihodima od izdavačke delatnosti.

Centar je laboratorija slobode, razvijanja znanja i kreativnosti, ljudskih potencijala ličnosti i zajednice. Uzajamna saradnja i pomoć, solidarnost, lični primer i odgovornost, tolerancija i dijalog kao put ka istini, vrednostima slobode i razuma, jesu merila ove ljudske i intelektualne zajednice.

Sloboda, istina i čovečnost su pravi zavičaj svake nemirne savesti i pokretači delatnog pojedinca koji želi da menja uslove pod kojima živi i da prihvati odgovornost za te promene. Svaki nacionalni, etnički, ideološki, politički, verski i drugi fanatizam i svi oblici represije i diskriminacije zasnovani na njemu, kao i ostali vidovi autoritarnosti strani su programu Centra. Kritičko traganje za istinom i slobodom u ljudskoj zajednici osnovno je načelo metoda rada Centra.

Sedište Centra je u Beogradu.

Centar sarađuje sa svim srodnim istraživačkim ustanovama, udruženjima građana i pokretima.

Rezultate svojih istraživanja Centar objavljuje u povremenim publikacijama i na javnim skupovima. Program rada, na predlog programskih Saveta, utvrđuje skupština Centra.Iz statuta Sindikalne konfederacije "Anarho-sindikalistička inicijativa":

CLS

ČLAN 72.


  • Funkcionisanje CLS-a je definisano posebnim statutom CLS-a;
  • Centar za liberterske studije (CLS) je izdavačko-istraživačko telo ASI-ja. CLS je zadužen za štampanje propagandnog, edukativnog i svakog drugog materijala od koristi našoj organizaciji i klasi u celini, kao i svaku pomoć pri stvaranju naučnih radova u oblasti slobodarske istorije, teorije i prakse;
  • CLS je, takođe, zvaničan arhiv ASI-ja, stoga barem jedna kopija svih dokumenta svih struktura ASI, kao i zapisnika Plenarnih sastanaka i Kongresa svih struktura ASI, mora biti slata u arhivu CLS-a;
  • Programski savet CLS-a čini sedam osoba. Četri članice odnosno člana programskog saveta će biti delegirani od strane Lokalne grupe delegirane za obavljanje tog posla na kongresu ASI-ja, ostala tri člana odnosno članice će biti osobe koje pokažu interesovanje i kompetenciju za rad u programskom savetu: one će biti birane od strane prethodnog programskog saveta.


MEĐUNARODNA FEDERACIJA CENTARA ZA LIBERTERSKE STUDIJE I DOKUMENTACIJU

CLS je deo Međunarodne federacije centara za liberterske studije i dokumentaciju (MFCLSD).

Spisak članica MFCLSD-a.

Izveštaj sa poslednjeg sastanka MFCLSD-a.

Napravio: rata zadnja izmena: Utorak 18. November 2014. [13:51:21 UTC] od rata


Posted messages

Sakrij sve
autor poruka
ruditigan
Vrlo koristan članak.
u: Sre 25 of Jul, 2012 [14:53 UTC] ocena: 0.00
Vrlo koristan članak. Raspberry Ketones (cache) raspberry ketone max (cache) Hvala za dijeljenje ove informacije
Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.09 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.94MB ]   [ 114 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.47 ]