Ovo je TikiWiki CMS/Groupware v1.9.11 -Sirius- © 2002–2008 od Tiki društvo Pet 08 of Dec, 2023 [03:33 UTC]
Borba na radnom mestu
Međunarodne aktivnosti
Istorija, teorija i kultura
Onlajn korisnici
Mi imamo 172 onlajn korisnika
rekurzivni linkovi štampaj
istorija slično komentar

Napomene


(1) Pod buržoazijom se razume klasa modernih kapitalista koji su vlasnici sredstava za proizvodnju i iskorišćuju najamni rad. Pod proletarijatom klasa modernih najamnih radnika koji su, pošto ne poseduju sredstva za proizvodnju, prinuđeni da prodaju svoju radnu snagu da bi mogli živeti. (Engelsova napomena uz englesko izdanje od 1888.)

(2) To jest, tačno govoreći, pismeno preneta istorija. Godine 1847. bila je preistorija društva, organizacija društva koja je prethodila svakoj pisanoj istoriji, još gotovo nepoznata. Otada je Haksthauzen otkrio zajedničku zemljišnu svojinu u Rusiji. Maurer je dokazao da je ona bila društvena osnovica sa koje su sva germanska plemena počela svoj istorijski razvitak, a postepeno se iznašlo da su seoske opštine sa zajedničkim zemljišnim posedom bile prvobitni oblik društva od Indije do Irske. Naposletku je sve ovo krunisao Morgan svojim otkrićem prave prirode roda i njegovog položaja u plemenu, otkrivši time unutrašnju organizaciju tog prvobitnog komunističkog društva u njenoj tipičnoj formi. S raspadanjem tih prvobitnih zajednica otpočinje cepanje društva na posebne i na kraju na antagonističke klase (Engelsova napomena u Engleskom izdanju od 1888. i nemačkom izdanju od 1890.)

Ja sam pokušao da taj proces raspadanja pratim u "Poreklu porodice, privatne svojine i države", drugo izdanje, Štutgart 1886. (Završna rečenica gornje napomene koja se nalazi samo u engleskom izdanju od 1888.)

(3) Esnafski majstor - tj. punopravni član esnafa; a ne šef esnafa. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

(4) U engleskom izdanju od 1888. uneo je Engels posle reči: "napretkom" - reči "ove klase". - Prev.

(5) "Komune" su se zvali gradovi nastali u Francuskoj čak i pre nego što su bili kadri da od svojih feudalnih gospodara otmu gradsku samoupravu i politička prava kao "treći stalež". Uopšte uzevši, mi smo ovde kao tipičnu zemlju za ekonomski razvitak buržoazije naveli Englesku, a za njen politički razvitak - Francusku. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

Ovako su građani talijanskih i francuskih gradova zvali svoju gradsku opštinu, pošto su bili otkupili ili izvojevali svoja prva samoupravna prava od feudalnih gospodara. (Engelsova napomena u nemačkom izdanju od 1890.)

(6) U engleskom izdanju od 1888. posle reči: "nezavisna gradska republika" dodato je: "(kao u Italiji i Nemačkoj)", a posle reči: "treći oporezovani stalež monarhije" - "(kao u Francuskoj)". - Prev.

(7) Kasnije je Marks pokazao da radnik ne prodaje svoj rad, nego svoju radnu snagu. Objašnjenje o tome dao je Engels u uvodu Marksovom spisu "Najamni rad i kapital", iz godine 1891. - Prev.

(8) Ne misli se na englesku restauraciju od 1660-1689, nego na francusku restauraciju od 1814-1830. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

(9) Legitimisti - partija plemićkih veleposednika, pristalica "legitimne" burbonske monarhije. "Mlada Engleska" - grupa engleskih aristokrata, političara i književnika pristalica konzervativne partije, obrazovana oko 1842. Predstavnici "Mlade Engleske" bili su Dizraeli, Tomas Karlajl i dr. - Prev.

(10) Ovo se odnosi poglavito na Nemačku, gde agrarno plemstvo i junkeri najveći deo svojih imanja eksploatišu za svoj račun pomoću svojih upravitelja, a pored toga su krupni proizvođači šećera od repe i rakije od krompira. Bogatiji engleski aristokrati nisu još dotle doterali; ali i oni znaju kako se opadajuća renta može da nadoknadi davanjem svoga imena više ili manje sumnjivim osnivačima akcionarskih društava. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

(11) Revolucionarna oluja od 1848. oduvala je celi ovaj bedni pravac i oduzela njegovim nosiocima volju da se i dalje zanimaju socijalizmom. Glavni predstavnik i klasični tim tog pravca jeste g. Karl Grin. (Engelsova napomena u nemačkom izdanju od 1890.)

(12) Falanster - naziv za socijalističke kolonije po planu Šarla Furijea; Ikarija - ime koje je Kabe dao svojoj utopiji, a docnije svojoj komunističkoj koloniji u Americi. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

Home-colonies (kolonije u unutrašnjosti) - naziv koji je dao Oven svojim komunističkim uzornim društvima. Falansterima su se nazivale društvene palate koje je planirao Furije. Ikarija je bilo ime utopiske fantastične zemlje, čije je komunističke ustanove opisao Kabe. (Engelsova napomena u nemačkom izdanju od 1890.)

(13) Reč je o pristalicama lista "La Réforme", koji je izlazio u Parizu od 1843-1850. - Prev.

(14) To je partija koju je u parlamentu tada predstavljao Ledri-Rolen, u književnosti Luj Blan, a u dnevnoj štampi "La Réforme". Ime socijaldemokratija značilo je kod onih koji su ga uveli jedan deo demokratske ili republikanske partije obojen više ili manje socijalistički. (Engelsova napomena u engleskom izdanju od 1888.)

Partija koja se tada u Francuskoj nazivala socijalističko-demokratska imala je političkog predstavnika u Ledri Rolenu, a literarnog u Luju Blanu; ona se, dakle, od današnje nemačke socijaldemokratije razlikovala kao nebo od zemlje. (Engelsova napomena u nemačkom izdanju od 1890.)

Napravio: Hal 9000 zadnja izmena: Sreda 20. February 2008. [19:56:04 UTC] od Hal 9000


Narodni ustanak u GrčkojUndefined rss id 2
Pažnja!


GNU FDL Powered by TikiWiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Napravljeno uz pomoć CSS Powered by RDF osnaženo sa HAWHAW
rss Članci RSS Galerije slika RSS Forumi rss Direktorijumi
[ Vreme izvršavanja: 0.07 sekundi ]   [ Korišćena memorija: 3.89MB ]   [ 66 upita baze podataka ]   [ GZIP Disabled ]   [ Opterećenje servera: 0.34 ]