Prvi deo akcije "Dole školarine!" koju su zajednički organizovali Sindikat obrazovanja ASI, Studentska unija Filozofskog fakulteta i PUD "Dositej Obradović" trajao je tokom prijavljivanja budućih studenata na Filozofski fakultet u Beogradu od 21. do 23. juna.

Tokom akcije podeljeno je preko 5,000 letaka u kojima se studenti pozivaju na samoorganizovanje i radikalno delovanje protiv školarina i privatizacije obrazovanja, kao i nekoliko stotina biltena Sindikata obrazovanja ASI, pamfleta "Socijalnog fronta" i nekoliko desetina brošura "Šta je i kako funkcioniše ASI".

Prvog dana akcije uprava je pokušala da ukloni sto na kome je stajao deo naših propagandnih materijala, međutim u tome nisu uspeli pa su odustali od daljih pokušaja.

Obavljen je razgovor sa zainteresovanim novinarima nekoliko dnevnih listova, na radiju "Beograd 1" je objavljen kratak prilog i razgovor sa jednim od učesnika akcije, a verovatno će nekoliko aktivista naših organizacija uskoro gostovati u jednoj televizijskoj emisiji.

Reakcije su odlične, javilo se dosta zainteresovanih i već se pripremaju nove akcije.


Linkovi