Budući brucoši, ali i studenti i postdiplomci i srednjoškolci, u slučaju da nemaju dovoljno novca da finansiraju svoje obrazovanje, mogu da se zaduže kod banaka.

U ponudi su krediti za finansiranje školarina i studiranja, čak i za kupovinu neophodnih knjiga.

Pojedine banke imaju sklopljene posebne aranžmane sa fakultetima, dok neke ne finansiraju samo prvu godinu studiranja.

Uglavnom se kredit odobrava u iznosu cene školarine, mada pojedine banke imaju limit do najviše 5.000 evra. Moguća je i uplata godina za godinu. Rok za otplatu kredita varira, tako da može da bude 18 meseci, a maksimalno i do pet godina.

Obavezna je uplata depozita ili učešća od 20 odsto, a takođe treba računati i na trošak od jedan do dva odsto od iznos kredita koji se odnosi na jednokratnu naknadu.

Osim toga, potrebno je i da zajmotražilac kao obezbeđenje priloži menicu, kao i da obezbedi žirante, mada postoje banke koje ne traže takve garancije, ali su u tom slučaju kamatne stope nešto više.

Moguće je u nekim od ovih banaka podići kredit i za srednjoškolce.

Izvor