Beograd - U Domu zdravlja Stari Grad stomatolozi su primili 40 dinara kao platu za drugi deo juna, iako su ispunili normu koja je predviđena.

Od ove godine stomatolozi u domovima zdravlja naplaćuju svoje usluge i tako sebi obezbeđuju platu. S obzirom da moraju da zarade i za plate i za tehnička sredstva, postavili su pitanje da li su oni privatni ili državni lekari.

Pre par meseci u Domu zdravlja Stari grad osvanula je lista u kojoj je navedeno koliko svaki zubar mora da zaradi od pacijenata u toku meseca i koliko će se svakome ko nije ispunio normu odbiti od plate. Na insistiranje da im direktorka objasni po kojim kriterijumima je određena obavezna zarada, dobili su odgovor da cifra koju ostvare nije samo za plate medicinskog osoblja, već i za komunalne troškove, materijal, godišnji odmor, bolovanje, pa čak i za blok račun koji se izdaje pacijentu i za rezervne delove.

"Ako ja kupim taj rezervni deo, onda ću ja ,kada krenem na odmor, da ga ponesem kući, jer je to onda moje vlasništvo", Radmila Railić, stomatolog u DZ Stari Grad.

Direktorka Doma zdravlja Stari grad Slavica Krunić-Kuculović nije mogla da da izjavu jer je bila na sednici Upravnog odbora, ali je ranije rekla da je postupila u skladu sa zakonom. Ministarstvo zdravlja ima suprotno mišljenje, da se zaposlenima moraju isplatiti plate.

Izvor