Beograd - I posle promene vlasničke strukture u kompaniji "Novosti", generalni direktor i glavni urednik Manojlo Vukotić nastavlja da se ponaša kao samovoljni gospodar firme, odnosno kao Bog i batina. Doduše, posle prodaje, sve manje kao Bog, a sve više kao "batina". Vukotić je batinu usmerio protiv svakog kritičkog mišljenja o stanju u firmi. Od dva reprezentativna sindikata u "Novostima", na Vukotićevom udaru se našao samo jedan - organizacija Sindikata novinara Srbije u "Novostima" - navodi se u saopštenju ovog sindikata.

- Vukotićev rat protiv Sindikata novinara Srbije traje punih devet meseci. Najpre je na svaki način, zastrašujući zaposlene, lično i preko pojedinih urednika i šefova, pokušao da spreči formiranje ovog sindikata. Kada mu to nije pošlo za rukom, novim ucenama, iznudio je istupanje većeg broja članova, a u nameri da spreči Sindikat novinara da postane predstavnik i učestvuje u zaključenju kolektivnog ugovora. Zbog toga je jedini izlaz bio da zatražimo i dobijemo rešenje o reprezentativnosti od ministra za rad Slobodana Lalovića - ističe se u saopštenju.

Samo u kratkom periodu neizvesnosti, uoči prodaje akcija "Novosti", Vukotić je bio prinuđen da se pomiri s postojanjem Sindikata novinara i da prihvati i potpiše Kolektivni ugovor koji je predložio ovaj sindikat zato što je bio najpovoljniji za sve zaposlene. - Kolektivni ugovor je zaključen 18. jula, uz Vukotićevu javnu ocenu da je reč o najboljem kolektivnom ugovoru u Srbiji. Međutim, čim je postao siguran ko će 29. avgusta na berzi kupiti akcije "Novosti", Vukotić je udario i na taj kolektivni ugovor, ultimativno zahtevajući njegovu promenu. Namera mu je bila da tim izmenama koje krše principe Kolektivnog ugovora svojim izabranim i lojalnim ljudima obezbedi vrhunske zarade. Sindikalna organizacija "Novosti" je odbila ovaj zahtev, ali to Vukotića nije zaustavilo i, protivno Zakonu o radu i samom Kolektivnom ugovoru, on je sa svojim poslušnim sindikatom potpisao te izmene i dopune - stoji u saopštenju.

Ne pristajući na ovu arogantnu samovolju, Sindikat je saopštio da će se obratiti inspekciji rada i opštinskom javnom tužilaštvu. - Odmah je usledila tipično Vukotićeva reakcija, pa je usred redakcije, pred brojnim kolegama, vulgarno vređao i psovao predsednika Sindikalne organizacije, lično skidao sa oglasne table i cepao saopštenja Sindikata. Poslednjih dana, pojedini urednici i šefovi pozivaju članove našeg sindikata i "dobronamerno", u poverenju, saopštavaju im spisak članova Sindikata novinara koji će garantovano biti otpušteni ako momentalno ne istupe iz tog sindikata. U ovome se posebno istakao urednik, kojem je UO na svojoj oproštajnoj sednici dodelio stambeni kredit, stoji u saopštenju sindikata.

Izvor