Iz godine u godinu školarine su sve veće, a povećavaju se i razne administrativne takse. Većina studenata je opterećena ispitnim obavezama, a brucoši, koji su još puni iluzija o mestu na koje su došli, ni ne znaju da je pre par godina školarina bila duplo manja, a kamoli da se nekada školovanje uopšte nije ni plaćalo. Međutim, kada treba platiti prvu ratu školarine ili obnove godine odjednom se svi sete da je cena školovanja bezobrazno visoka.

Zbog toga se svakog oktobra organizuje studentski protest protiv školarina i drugih samovoljnih poteza uprave fakulteta, ali ovi protesti su uglavnom bili kratkog daha i u roku od par dana na protestu se pojavljivala samo šačica najupornijih. Razlozi ovih neuspeha su dvojaki, sa jedne strane protesti nisu bili dovoljno dobro organizovani, a drugi činilac su bezvoljnost, apatija i indolentnost ogromne većine studenata. Dosadašnji protesti su u velikoj meri propadali zbog nezainteresovanosti studenata za sopstvene živote.

Takođe već duži niz godina postoji tendencija privatizacije univerzitetskih resursa, a neki profesori u svojim kabinetima po bezobrazno velikim cenama prodaju svoje udžbenike sa kuponima za izlaženje na ispit itd. Profesori su kukavički krenuli linijom manjeg otpora i zavukli su ruke u džepove svojih studenata, umesto da od ministarstva zahtevaju veće plate i budu primeri studentima.

Zašto se školarine neprestalno povećavaju? Iz jednog jednostavnog razloga: niko se ne buni. Zašto se plaćaju molbe ili prijave ispita? – jer se niko ne buni! Sve dok prihvatamo sve veće cene, sve dok dozvoljavamo da nam uzimaju novac, njihovi apetiti će beskrajno rasti.

Zato moramo reći: Ne! Nećemo da platimo! Nećemo više da trpimo. Dosta je! Ima nas mnogo i odlučni smo da istrajemo u svojim zahtevima! Tek kada ti to kažeš, i aktivno se priključiš borbi protiv školarina, tek tada će biti izgleda da se zaista i izborimo za smanjenje školarina.

Da li će ove godine godine biti uspešnog studentskog protesta ili će opet nadvladati robovski mentalitet zavisi samo od tebe. Da li ćeš se pobuniti i preuzeti inicijativu ili ćeš se pokoriti i plaćati, plaćati, plaćati... ?

Sindikat obrazovanja ASI