Zaposleni i akcionari Robnih kuća Beograd najavili su danas proteste upozorenja zbog odlugovlačenja nadležnih organa u donošenju odluke o sudbini tog preduzeće.

Protesti su najavljeni za 7, 8. i 12. juni, ispred sedišta Demokratske stranke, zgrade Predsedništva Srbije i Vlade Srbije.

"Ukoliko do 13. juna Agencija za osiguranje depozita ne odluči da se Robne kuće reorganizuju, mitinzi upozorenja prerašće u radikalne proteste u svim gradovima u Srbiji gde se nalaze objekti Robni kuća", navodi se u saopštenju Udruženja akcionara i poverilaca Robnih kuća Beograd.

U saopštenju se navodi da je šteta koja je stečajnim postupkom naneta Robnim kućama veća od 50 miliona evra. Stečaj je uveden u maju 2002. godine, a prodaja ukupne imovine preduzeća je bila zakazana pre dva meseca, ali je odložena na predlog bivše Vlade Srbije.

Protest radnika Robnih kuća Beograd počeo je 25. januara ove godine, a grupa radnika je štrajkovala glađu. Nakon uvođenja stečaja na poslu je zadržano 1.200, od 4.600 radnika.

Izvor