Z je nezavisni tromesečni magazin posvećen protivljenju nepravdi i represiji, i stvaranju slobode. Namera magazina je da pomogne naporima aktivista ka ostvarenju bolje budućnosti. Pokušaćemo da informišemo i nadahnemo ljude na borbu i rešavanje problema pitanja koje se često postavlja radikalnim aktivistima: Znamo protiv čega ste, ali šta želite umesto toga?

Takođe želimo da pomognemo napore ka razvijanju vizije i strategije za nastanak budućeg društva koje bi bilo pravedno i participativno.

Z magazin izlazi četiri puta godišnje. Letnji broj - 1. juna; jesenji broj - 1. septembra; zimski broj - 1. decembra; prolecni broj - 1. marta. Cena časopisa je 100 dinara. Format časopisa je A4 i ima 72 stranice.

Sadržaj prvog broja Z magazina

Prvi broj Z magazina, Glas Javnosti, 10. jun 2007

Z magazin je osnovan 1987. od strane dvoje osnivača South End Press izdavačke kuće. Imenovanje magazina inspirisano je filmom Z, koji je režirao Kosta-Gavras, koji pripoveda o represiji i otporu u Grčkoj. Drug Z (vodja otpora) ubijen je, a protiv njegovih ubica, kao i protiv šefa policije, podignuta je optužba. Umesto očekivanog pozitivnog ishoda, tužilac misteriozno nestaje a desničarska vojna hunta preuzima vlast. Bezbednosna policija pokreće se da spreči ubudjalost uma, infiltraciju "izama" i "suncevih pega".

Tokom odjavne špice, umesto spiska glumaca i filmske ekipe, izlazi spisak stvari koje je hunta zabranila. A to su: mirovni pokreti, sindikati, nošenje duge kose, Sofokle, Tolstoj, Eshil, štrajkovi, Sokrat, Jonesko, Sartr, Bitlsi, Cehov, Mark Tven, kafanska udruženja, sociologija, Beket, međunarodna enciklopedija, slobodna štampa, moderna i popularna muzika, nova matematika, i slovo Z, koje je, na poslednjoj sekvenci filma, nažvrljano na trotoaru, simbolizujući da je duh otpora ziv.

Z Magazin možete da kupite:

kod kolportera u centru Beograda (početak Knez Mihailove, ugao Knez Mihailove i Zmaj Jovine ulice i ispred Jugoexporta/početak Makedonske), Novom Sadu (Zmaj Jovina) i Nišu (kolporteri ispred TC Kalca).

na kioscima Štampa, Futura plus i mnogim drugim...


Izvor