Beograd - Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije odbacila je ponudu Ministarstva prosvete da izađe u susret prosvetnim radnicima tako što će im isplatiti zarade u celosti, ukoliko objave da je svaki oblik štrajka okončan. Predsednik Unije Miodrag Skrobonja izjavio je da plate prosvetnih radnika ne mogu da budu umanjene, jer su oni u zakonskom štrajku i naglasio da je ranije u pojedinim školama štrajk trajao i po četiri godine, ali da su nastavnici primali pune zarade, jer su se pridržavali minimuma procesa rada.

Unija tvrdi da je iz Ministarstva prosvete i od direktora škola dobila informacije da su direktori dobili nalog da umanjuju zarade zaposlenima koji su u štrajku i ocenjuje da se prosvetna vlast služi represijom i da stalno krši zakon, očekujući da će slomiti i ugušiti štrajk. "Najavljeno umanjenje zarada zaposlenima u školama koji su u štrajku sa obezbeđenim minimumom procesa rada je nezakonito. Prekid rada je zabranjen u školama, a svaka škola drži časove u trajanju od po 30 minuta, tako da nema osnova za sankcije. Zarada zaposlenog se može umanjivati samo ako se u disciplinskom postupku utvrdi njegova odgovornost. Zakonom je precizirano da učešće u štrajku pod uslovima utvrđenim zakonom ne predstavlja povredu radne dužnosti, tako da ne može biti osnov za pokretanje disciplinskog postupka", navodi se u saopštenju Unije. Ovaj sindikat najavljuje da će podneti prekršajne prijave protiv direktora škola koji su tražili izjašnjavanje zaposlenih o štrajku, odluke o štrajku i potpise ili na drugi način vršili opstrukciju štrajka.

Skrobonja je rekao da predsedništvo Unije još uvek čeka poziv ministra prosvete da pregovaraju i najavio da će 5. oktobra u Kraljevu biti održan veliki skup, na kome će učestvovati predsednici sindikata iz svih 560 škola, članica Unije