Obaveštavamo Vas da je formirana Pravna služba Sindikalne konfederacije "Anarho-sindikalisticka inicijativa", sekcije Međunarodnog udruženja radnika i radnica.

Molimo Vas da sva pitanja pravne prirode ili informacije pošaljete na info@inicijativa.org, sa naslovom poruke "za pravnu službu".

Na raspolaganju vam stoji,
Pravna služba ASI