Na skupu bi trebalo da se odluči i o obliku i organizaciji protesta. Na preliminarnom sastanku studentskih organizacija i studenata, održanom u četvrtak, 6. oktobra, zaključeno je da je protest apsolutno neophodan. Naglašeno je da je ovo POSLEDNJA šansa da se zaustavi bahato ponašanje uprave fakulteta --- ukoliko studenti Filozofskog i ovog puta ne uspeju da se izbore za svoja prava situacija će definitivno izmaći kontroli i uslovi studiranja na fakultetu će iz godine u godinu postajati sve gori, a već sada su praktično neizdrživi.

Da li smo spremni da sledeće godine platimo 100 000 dinara za upis godine na samofinansiranju? Da li smo spremni da sledeće godine platimo 30 000 dinara za obnovu godine za budžetske i samofinansirajuće studente? Prema trendu rasta cena studiranja na Filozofskom fakultetu proteklih godina, ova kataklizmična predviđanja će se neminovno obistiniti ukoliko studenti i ovoga puta ostanu autistični i nezainteresovani za sopstvene egzistencijalne probleme. Uprava fakulteta je pokazala odsustvo bilo kakvog obzira i odlučna je u nameri da nam istrese džepove do kraja. Da li smo mi odlučni da ih u tome zaustavimo?

Jedini način da se ovoj mafijaškoj praksi uprave FF-a stane na put je organizovanje masovnog i radikalnog protesta, koji mora trajati sve dok studentski zahtevi ne budu ispunjeni. Prvi i neophodan korak ka ostvarenju ciljeva je opšti zbor zakazan za utorak na kome treba da se formulišu konkretni zahtevi i oblik protesta, kao i da se odrede i izaberu radne grupe koje će imati zadatak organizovanja protesta. Ovoga puta je jasno da nema nikakve koristi od komičnih pacifističkih performansa. Više nemamo luksuz da se zajebavamo, vreme je da se pokažu zubi! Imaš li ih?


Studentska unija Filozofskog fakulteta
Sindikat obrazovanja ASI