Ba Jin je bio jedan od najuvaženijih kineskih pisaca, autor više uticajnih predrevolucionarnih novela o brutalnosti kineskog feudalnog porodičnog života (među kojima se posebno ističe "Porodica", napisana 1931. godine) i prevodilac Turgenjeva i Kropotkina na kineski jezik.

Ba Jin je ime koje je nastalo spajanjem imena Bakunjna (na kineskom Ba) i Kropotkina (Kin) uzeo usled uticaja koji su Bakunjin i Kropotkin imali na azijski anarhistički pokret početkom prethodnog veka. Njihovi radovi su prevedeni na kineski, japanski i korejski, te su uticali na radnički pokret, kao i na levo krilo anti-imperijalističkih pokreta u tim zemljama. Anarhistički spisi su imali uticaj i u malim segmentima inteligencije, kao i u embrionskim sindikatima i radničkim kooperativama.

Svoju mladost Ba Jin je proveo pišući fikciju i uređujući anarhističke listove.

Ba Jin je govorio da piše da bi "razotkrio neprijatelje. A oni uključuju sve tradicionalne koncepte, iracionalne sisteme koji obstruiraju progres, i sve snage koje uništavaju ljudsku prirodu. "

Van Kine Ba Jin je bio malo poznat revolucionarni pisac čiji je uticaj u Kini bio mnogo veći od pisanja pseudo platoniste Mao Ce Tunga. Maovi radovi su mnogo više inspirisani staljinističkom školom politički korektnog pisanja i Konfučijanskim pripovedanjima, dok je Ba Jin koristio moderni socijal realizam, pod uticajem svog učitelja i prijatelja u Pariskom egzilu, „kineskog Zole“ Li Čina.

Uprkos političkim pritiscima (tokom „kulturne revolucije“ proglašen za klasnog neprijatelja, zatvaran i maltretiran), nakon iznuđene samokritike biva promovisan u predsednika Kineskog udruženja pisaca i nastavlja život u tom svojstvu, u stalnom kućnom pritvoru.

Ba Jin je imao 100 godina kada je ovog vikenda preminuo od posledica raka.