Centar za liberterske studije (CLS) – izdavačko-istraživačko telo Anarhosindikalističke inicijative – u finišu 2013. godine donosi pred čitaoce dva veoma bitna izdanja.

U ediciji Demarkacije CLS donosi knjigu istoričarke Mire Bogdanović, pod naslovom “Konstante konvertitstva”. Tekstovi sakupljeni u ovoj knjizi, čije je objavljivanje na našim prostorima onemogućavano i otežavano od strane "relevantnih instanci" tokom dužeg perioda, nude autentične kritičke zaključke o liberalizmu i levici, do kojih se došlo doslednim metodološkim postupkom analize politike disidenstva u Jugoslaviji, sa studijom slučaja Milovana Đilasa. Knjigu, za koju očekujemo da će pružiti jasne smernice za promišljanja pozicije i uloge disidenata u Hladnom ratu i konvertita tokom i nakon njega, možete nabaviti po ceni od 450 dinara.

FB stranica: http://www.facebook.com/KonstanteKonvertitstva

U ediciji Popularna progresivna knjiga, pokušavajući da odgovori na brutalne pokušaje revizije istorije koji dolaze sa različitih strana, u kontekstu obeležavanja stogodišnjice atentata na Franca Ferdinanda i
izbijanja Prvog svetskog, CLS donosi klasičnu studiju Veselina Masleše “Mlada Bosna”. Studija na kvalitetan i naučan, ali uz to i veoma popularan i pitak način daje uvid u kontekst koji je izrodio pokret revolucionarne omladine, kao i različite ideološke i praktične tendencije koje su ga činile. Ovu knjigu možete nabaviti po seni od 300 dinara.

FB stranica: http://www.facebook.com/pages/Mlada-Bosna-studija-Veselina-Masle%C5%A1e/368889603255049

Sva izdanja CLS-a moguće je naručiti nabaviti u većini bolje snabdevenih knjižara, a putem naše online prodavnice možete ih naručiti sa 10% popusta:

Mira Bogdanović: Konstatne konvertitstva
http://superizlog.rs/izlog/centar-za-liberterske-studije/mira-bogdanovic-konstante-konvertitstvaMlada Bosna, studija Veselina Masleše
http://superizlog.rs/izlog/centar-za-liberterske-studije/mlada-bosna-studija-veselina-maslese