Obavestavamo vas da Centar za liberterske studije i ove godine učestvuje na Sajmu knjiga u Beogradu. Na štandu koji se nalazi na galeriji hale I (u prolazu ka galeriji hale XIV) možete naći naša nova izdanja, kao i propagnadne materijale ASI.

Posetite nas na štandu pod crveno-crnom zastavom!