Anarhosindikalistička inicijativa (ASI) negira i najoštrije osuđuje laži koje su objavljene u članku ,,Ubijanje Vučića" u dnevnom listu ,,Informer" od 9. juna 2016. godine, koje su ponovljene istog dana u jutarnjem programu televizije Pink od strane urednika tog lista, Vučićević Dragana. Između ostalog iznesena je i sumanuta teza da našu organizaciju finansiraju šef delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport i ambasador SAD Kajl Skot. Navodno, njihova namera je da se uz pomoć naših aktivnosti radikalizuje protest ,,Ne davimo Beograd", što bi trebalo da dovede do urušavanja aktuelnog režima. Prilikom nastupa na Pink televiziji, Vučićević, bivši urednik Miškovićevog lista ,,Pres", tvrdio je i da su naši aktivisti svojevremeno pokušali da spale grčku ambasadu u Beogradu.

Podsetimo da je, iako proces još uvek traje zbog žalbi tužilaštva i neefikasnosti sudstva, još u junu 2010. godine doneta oslobađajuća presuda u montiranom slučaju napada na grčku ambasadu, koji se vodi protiv beogradskih anarhista među kojima su i neki naši aktivisti. Sa druge strane, naš aktivista je priveden i osuđen na 15 dana zatvora 2009. godine zbog javnog protesta protiv američkog imperijalizma - paljenja zastave SAD prilikom posete potpredsednika SAD Džoa Bajdena Beogradu. Takođe, veći broj naših aktivista je uhapšeno i osuđeno na zatvorske kazne u prekršajnom postupku, a nekima od njih se i dalje sudi u krivičnom postupku, zbog organizovanja protesta protiv održavanja NATO konferencije 2011. godine u Beogradu. To su samo neke od činjenica u vezi sa našom organizacijom, koje jasno svedoče o antiimperijalističkom karakteru ASI i pokazuju svu bizarnost i besmisao napisa u Informeru. Uz to, ASI je organizacija koja jasno u svojim dokumentima - ali i dokumentima kojima nas obavezuje naš međunarodni pokret - definiše izvore svog finansiranja. Između ostalog, u članu 15. našeg Statuta izričito se napominje: ,,ASI nikada ne prima donacije država, kapitalističkih fondacija i hijerarhijskih organizacija."

No, ne treba biti naivan. Svojom pozicijom na periferiji kapitalističkog sistema, Srbija je veoma izložena uticajima interesa velikih kapitalističkih sila. Panika, paranoja i laži siledžijske vlasti ne menjaju tu činjenicu. U tom kontekstu očigledno je da aktuelni režim Aleksandra Vučića zastupa interese nemačkog kapitala, dok predstavnici opozicije koji nisu orijentisani ka Rusiji, nastupaju kao zastupnici američkog kapitala u Srbiji. Nesvrstavanje uz bilo koju od ovih imperijalističkih struja je nužan preduslov uspeha bilo koje pozitivne društvene inicijative. To je moguće postići isključivo insistiranjem na samoupravnom - direktno-demokratskom i samofinansirajućem organizovanju pokreta, preciznom definisanju progresivnih zahteva, te oštrim distanciranjem od aktuelnih i prethodnih vladajućih garnitura, njihovih medijskih uporišta, ali i ,,novih" partijskih projekata koji neskriveno stoje na usluzi raznim imperijalistièkim silama.

Anarhosindikalistička inicijativa ponavlja svoj stav, kako o problemu rušenja u Savamali, tako i o drugim ozbiljnim problemima koji već decenijama tište naše društvo. Problem nije u jednom čoveku ili jednoj partiji, i neće se rešiti smenom nekolicine političarskih kriminalaca, izmenom klike na vlasti ili uspostavljanjem ,,pravne" države. Problem je u samom kapitalističkom sistemu koji je baziran na vlasti čoveka nad čovekom i izrabljivanju većine populacije u interesu male grupe superbogatih. Rešenje je u masovnim direktnim akcijama obespravljenih, blokadi cirkulacije kapitala, štrajkovima i preuzimanju kontrole u industriji, obrazovnim institucijama i javnim prostorima. Sistem je potrebno promeniti iz korena. Jedino takvom promenom moguće je obezbediti stvaranje pretpostavki za društvo bazirano na kolektivnoj i individualnoj slobodi, ravnopravnosti i uzajamnoj pomoći.

Svi na ulice!

Smrt državi i kapitalizmu!

Sekretarijat Sindikalne konfederacije ,,Anarhosidnikalistička inicijativa"

Sekcije Međunarodnog udruženja radnica i radnika