Odlukom Višeg suda u Beogradu, koja je okrivljenima i javnosti postala dostupna juče, članovi Anarhosindikalističke inicijative i nekoliko beogradskih anarhista, pravosnažno su oslobođeni od optužbe za napad na grčku ambasadu u Beogradu 2009. godine.

Podsetimo, 3. septembra 2009. godine šestoro mladih ljudi (Sanja Dojkić, Ivan Savić, Ratibor Trivunac, Nikola Mitrović, Tadej Kurepa i Ivan Vulović) uhapšeni su pod sumnjom da su 25. avgusta 2009, oko tri sata ujutru, najpre na fasadi ispisali zaokruženo slovo „A“ - simbol anarhističkog pokreta - a potom bacili dva „molotovljeva koktela“ na zgradu ambasade Grčke u Beogradu, u znak solidarnosti sa političkim zatvorenicima u toj zemlji. Njih šestoro su zadržani u pritvoru, u kome će ostati narednih šest meseci, zato što je tadašnji vršilac dužnosti Republičkog javnog tužioca Slobodan Radovanović lično intervenisao kako bi tužilaštvo promenilo kvalifikaciju tog događaja u delo „međunarodnog terorizma“. 

Nakon što je „beogradska šestorka“ pritvorena i osumnjičena za „međunarodni terorizam“, postalo je jasno da je namera tužilaštva da ovaj fabrikovani slučaj iskoristi za razračunavanje sa našom organizacijom, te da Anarhosindikalističku inicijativu (ASI) proglasi „terorističkom organizacijom“. Iako svi uhapšeni nisu članovi našeg sindikata, tužilaštvo je u prvoj verziji optužnice tvrdilo upravo to, pokušavajući da dokaže da je naša organizacija, kao i fantomska ,,grčka asocijacija ASI", upletena u navodni napad. Svakako, jedan od ključnih razloga za podizanje ovakve optužnice predstavljala je i činjenica da je Anarhosindikalistička inicijativa u tom periodu obavljala dužnost Sekretarijata Međunarodnog udruženja radnika i radnica (MUR), time dajući svoj doprinos u međunarodnoj koordinaciji, ne „terorista“, već borbenih sindikalnih organizacija iz čitavog sveta. Među uhapšenima se nalazio i drug koji je u tom trenutku obavljao dužnost Generalnog sekretara MUR, kao i drugarica koja je u tom trenutku obavljala dužnost Internacionalne sekretarke ASI. 

Tokom perioda koji je šestorka provela u pritvoru, javnost, kako u Srbiji i regionu, tako i u čitavom svetu, najoštrije je reagovala protiv ovakvog ponašanja srpskih vlasti. Isto tako, tokom čitavog suđenja nije iznet niti jedan dokaz koji bi mogao da pruži argument, čak ni u buržoaskom pravu, za donošenje osuđujuće presude. Pod pritiskom javnosti i nepobitnih činjenica u junu 2010. godine doneta je prva oslobađajuća presuda. Nakon gotovo godinu dana od tog trenutka, usled neposustajanja delovanja naše organizacije, a posebno zbog organizovanja Anti-NATO protesta u Beogradu u junu 2011. godine, država prihvata žalbu Tužilaštva i pokreće proces iz početka. Usled poslovično haotičnog pravosuđa, i sa očitom namerom držanja naše organizacije pod pritiskom, suđenja su se nastavila sledećih 6 godina! Ova presuda stavlja tačku na gotovo osmogodišnje maltretiranje naših drugarica i drugova, i ovog vida pritiska države na našu organizaciju. Ono što sledi su postupci naših drugarica i drugova, kako protiv države, tako i protiv medija i drugih instanci koje su bile uključene u progon i torturu naših članova i prijatelja. 


Anarhosindikalistička inicijativa nastavlja da se bori za stvaranje masovnog direktnodemokratskog, revolucionarnog radničkog pokreta bez kompromisa sa gazdama i državom. Naša poruka neprijateljima oslobođenja radničke klase ostaje jedna i nepromenljiva: Smrt državi i kapitalizmu!